Počeli radovi na rekonstrukciji igrališta OŠ „Boško Buha“

    9 meseci pre 626 pregleda Izvor: PV Informer

Kao što je nedavno i najavljeno od jutros su počeli radovi na rekonstrukciji školskog igrališta Osnovne škole „Boško Buha“. Krenulo se sa uklanjanjem stare betonske podloge i zemljanim radovima, posle kojih će se raditi na drenažnim poslovima.

Radove izvodi lokalno preduzeće „Ving“, a ugovoreni iznos za završetak radova je oko 90 hiljada eura. Radove finansira opština Pljevlja.

Radovima je pored iskopa zemljišta i postavljanja drenaže predviđeno i betoniranje i postavljanje specijalne podloge. Takođe je predviđeno postavljanje novog sportskog mobilijara za fudbal, košarku i odbojku. Oko igrališta je predviđeno i postavljanje ograde visine dva metra.

Đaci koji dolaze u školu iz pravca naselja „Polje“ prilikom dolaska u školu prolaze kroz djelimično ograđeni prostor gdje se izvode radovi, što sigurno smanjuje bezbjednost đaka. Da li je bilo neophodno ograditi čitav prostor oko školskog igrališta i tako spriječiti ulazak djece u prostor gdje se izvode radovi je pitanje za inspekcijske službe i za nadzorne organe iz opštine Pljevlja.

Istovremeno je problematično za bezbjednost učenika što teški kamion sa zemljom koristi školsko dvorište prilikom izlaska sa gradilišta, a može izazvati i štetu na asfaltnoj površini dvorišta na kojoj se već vide pukotine.

Zašto se nije otvorio dio ograde kod školskog igrališta za kretanje mehanizacije, takođe je pitanje za nadležne, već se mora koristiti školsko dvorište u vrijeme kad je dosta djece u dvorištu.

Školsko igralište je izgrađeno prije više od pola vijeka i nikad nije izvršena njegova rekonstrukcija, iako je više puna planirana. Završetkom rekonstrukcije školskog igrališta steći će se uslovi za izvođenje sportskih aktivnosti učenika i van školske sale, kao i za sportske aktivnosti djece u ovom dijelu grada.