PODRŠKA MJEŠTANIMA ĐURĐEVIĆA TARE OD PLJEVALJSKIH NVO

    6 meseci pre 1163 pregleda Izvor: PV Informer

Lokalne pljevaljske NVO, čije su djelatnosti ruralni razvoj i turizam na području opštine Pljevlja, upućuju punu podršku mještanima pljevaljskog sela Đurđevića Tara, koji se protive izgradnji trase 400 kilovoltnog dalekovoda „Lastva-Čevo-Pljevlja” kroz selo Đurđevića Tara.

Izgradnja trase dalekovoda kroz selo Đurđevića Tara bi se katastrofalno odrazila na seoski turizam, život i zdravlje ljudi, zato apelujemo na sve relevantne i nadležne subjekte da u tom dijelu kanjona Tare zaobiđu naseljena mjesta, ali i turističke vizure, i da trasa dalekovoda ako je ikako moguće prođe Đurđevića Tarom sa što manje negativnih efekata po zdravlje ljudi i životrnu sredinu. Jasno nam je da su sve javne rasprave i dozvole za gradnju dalekovoda protekle, i da svako odstupanje povećava investiciju kao i vremenski rok izgradnje, ali se ipak treba osvrnuti na današnje i na buduće generacije ovoga kraja koji ispod visokonaponskih žica treba da ostanu i opstanu, dok žicama odlaze milioni.  

U Đurđevića Tari se nalazi veći broj seoskih domaćinstava koja se bave turizmom i poljoprivredom. Bitno je naglasiti da se većina mještana zadržala na svojim ognjištima i da su upravo stanovnici ovoga sela preteča ruralnog razvoja i turizma na teritoriji opštine Pljevlja, zahvaljujući prirodnom ambijentu kanjona rijeke Tare i velelepnog mosta – prelijepoj arhitektonskoj građevini koja premošćuje rijeku Taru spajajući sela Trešnjicu i Budečevicu, a koji bilježi veliku posjećenost domaćih i inostranih turista iz raznih zemalja svijeta. Poznato je da se Most na Tari ubraja u deset najljepših mostova na svijetu, i jedna je od najposjećenijih turističkih destinacija u Crnoj Gori posle Manastira Ostrog.

Rijeka Tara je na listi zaštićenih područja UNESCO-a. Kanjon i rijeka Tara su ispunili čak tri uslova (od kojih je samo jedan bio dovoljan) da bi postali dio svjetske baštine prirodnih dobara UNESCO-a, a to su: geološki fenomen, hidrološki fenomen i biološki fenomen.

Ovo je selo primjer koliko spoj poljoprivrede i turizma doprinosi vitalnosti sela, a jedno je od rijetkih sela koje mještani ne napuštaju i napominjemo da je jedno od najnaseljenijih sela u opštini Pljevlja.

Ima nekoliko izreka ljudi ovoga kraja, koje govore o prirodi i ljepoti:

“Ne znam da li su ovde ljepša jutra ili noći, Taro ti si dar prirodi, blago onom ko se ovde rodi !”

“Tarina ljepota jednom za života !”

“Miris opija Tara osvaja !”

I neka tako i ostane za buduće generacije, a dalekovod neka nadje trasu mimo sela i mještana, a i mimo turističkih vizura!

Nadamo se da ćemo naići na razumijevanje investitora za izmještanje trase dalekovoda koji neće ugroziti budući život i opstanak seoskog stanovništva na ovim prostorima.

NVO “Gorštak”

NVO “Da zaživi selo”

NVO “Tara”

NVO “Mladost”

NVO Viva Vita

NVO Green Home

NVO “Čarobni prsti”

NVO „PV Informer“