Ponovo suđenje u slučaju Senke Mrdak

    2 godine pre 1058 pregleda Izvor: vijesti.me

Viši sud u Bijelom Polju ukinuo je presudu Osnovnog suda u Pljevljima koji je odbio zahtjev bivše pomoćnice direktora Osnovne škole “Salko Aljković” Senke Mrdak da se poništi rješenje kojim je ona proglašena tehnološkim viškom, nakon što joj je istekao mandat pomoćnice direktora.

Viši sud je zatražio od pljevaljskog suda da u ponovljenom suđenju ima u vidu primjedbe na koje je ukazao, nakon čega će, kako se konstatuje u rješenju, biti u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku.

Odluku da Mrdak bude proglašena tehnološkim viškom nakon 19 godina i četiri mjeseca radnog staža donio je direktor te obrazovne ustanove Faik Muhović 26. decembra 2018. godine, na dan kada joj je istakao četvorogodišnji mandat na mjestu pomoćnice direktora škole.

Mrdak je ranije Muhovića tužila za mobing ali je pravosnažno izgubila spor, a reviziju postupka nije prihvatio ni Vrhovni sud Crne Gore. Mrdak je najavila podnošenje žalbe Ustavnom sudu i sudu u Strazburu.

„Vršilac dužnosti direktora škole Faik Muhović me je nezakonito proglasio za tehnološki višak što potvrđuje moju tvrdnju da sam bila izložena mobingu“, kazala je Mrdak, koja je konkurisala za direktora škole, s obzirom na to da za par dana Muhović po sili zakona mora biti penzionisan.

U presudi Viši sud je konstatovao da tokom prvostepenog postupka nije pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje i da je izostala i pravilna primjena materijalnog prava.

“Shodno članu 86 Opšteg zakona o obrazovanju pomoćnik direktora se bira na period od četiri godine, a isto lice za pomoćnika direktora može biti biran najviše dva puta uzastopno. Pomoćniku direktora miruje radni odnos za vrijeme prvog mandata za radno mjesto sa kojeg je izabran. Prema odredbi člana 84 istog zakona pomoćnik direktora isto kao i direktor koji po isteku mandata na koji je izabran ne bude ponovo biran raspoređuje se na radno mjesto koje odgovara njegovom nivou obrazovanja, a ako takvog mjesta nema, ostvaruje prava kao zaposleni za čijim je radom prestala potreba u skladu sa zakonom. Prema do sada utvrđenom činjeničnom stanju ostalo je nejasno da li je u konkretnom slučaju bilo osnove za primjenu člana 84 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, jer škola nije raspisivala konkurs za radno mjesto pomoćnika direktora pa izbor nije ni vršen i da li je radno mjesto pomoćnika direktora škole ukinuto ili je i dalje sistematizovano Pravilnikom o organizaciji sistematizaciji radnih mjesta OŠ “Salko Aljković”, a od kojih činjenica zavisi pravilna primjena materijalnog prava u ovoj pravnoj stvari“, navodi se u presudi Višeg suda.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

PV Informer
%d bloggers like this: