Poslodavci sve više traže nekvalifikovane radnike

  • 6 mjeseci pre
  • 194 pregleda
  • Izvor: Vijesti

Poslodavci u Crnoj Gori u periodu januar-jun ove godine tražili su 18.025 radnika, ali sve manje oglašavaju radna mjesta za nezaposlene sa fakultetskom diplomom i srednjom školom dok raste broj radnih mjesta za koje je potrebna samo osnovna škola.

U odnosu na isti period lani, prema polugodišnjem izvještaju Zavoda za zapošljavanje, broj oglašenih slobodnih mjesta veći je samo za 27 ili 0,15 odsto. Poslodavci su tražili 7.624 nekvalifikovanih ili polukvalifikovanih radnika što je za 781 više nego u istom periodu prošle godine. Broj slobodnih radnim mjesta na kojima se traže nekvalifikovani ili polukvalifikovani radnici 42,3 odsto od ukupnog broja oglašenih radnih mjesta. U istom periodu prošle godine njihov procenat iznosio je 38 odsto.

Sa diplomom srednje škole trećeg, četvrtog i petog stepena stručne spreme poslodavci su tražili 7.972 radnika što je za 322 manje nego u prvih šest mjeseci prošle godine. Potreba za srednjoškolcima sada čini 44,2 odsto svih slobodnih radnih mjesta, dok je u istom periodu lani taj procenat bio 46 odsto.
Crnogorski poslodavci su ove godine tražili 2.429 radnika sa višom školskom spremom – šesti, sedmi i osmi stepen stručne spreme. U odnosu na isti period prošle godine sada su bila otvorena 432 radna mjesta manje za visokoškolce. Broj slobodnih radnih mjesta za nezaposlene sa fakultetom činio je 13,5 odsto ukupnog broja. Godinu ranije taj procenat bio je 15,9 odsto.

Broj slobodnih radnih mjesta za visokoškolce sada je tri puta manji nego za nekvalifikovane i polukvalifikovane radnike. Mogući razlog za smanje broja slobodnih radnih mjesta sa fakultetski obrazovane je u tome što je ove godine, zbog mjera Vlade, zaustavljen trend zapošljavanja u javnom sektoru gdje se većinom traži ovaj obrazovni kadar.

Od ukupnog broja prijavljenih slobodnih radnih mjesta u svega 872 ili 4,84 odsto poslodavci su nudili radni odnos na neodređeno vrijeme, dok je 10.908 ili 60,52 odsto oglašenih radnih mjesta predviđen radni odnos na određeno vrijeme. Na 145 slobodnih mjesta su traženi pripravnici, a u 6.041 slučaju traženi su sezonski radnici. Broj slobodnih radnih mjesta na sezonskim poslovima je veći za 400 u odnosu na isti period lani. Na ostale vrste radnog angažovanja odnosilo se 59 radnih oglašenih radnih mjesta.

Najviše prijavljenih slobodnih radnih mjesta za ovih šest mjeseci bilo je u turizmu i ugostiteljstvu 5.758, a zatim slijede administrativne, pomoćne i uslužne djelatnosti sa 2.857 radnih mjesta, pa trgovina u kojoj je traženo 1.913 radnika. Na ova tri sektora odnosi se 58 odsto raspisanih slobodnih radnih mjesta.
Zatim slijede obrazovanje sa 1.165 slobodnih radnhmjestom, zdravstvo sa 828, građevinarstvo sa 807, ostale usložne djelatnosti 610, stručne naučne djelatnosti 552 slobodna radna mjesta…

U prerađivačkoj industriji tražena su 492 radnika, što je pad za 50 radnih mjesta u odnosu na isti period lani. Ova industrija, nekada veoma razvijena u Crnoj Gori, sada čini 2,7 odsto slobodnih radnih mjesta. U rudarstvu za ovih šest mjeseci nije oglašeno nijedno radno mjesto. U državnoj upravi tražena su 472 radnika što je za 233 manje nego u istom periodu lani.

“Prema povratnim informacijama dobijenim od strane Poreske uprave Crne Gore, u prvom polugodištu 2019. godine, zaposlenje je dobilo 6.469 lica sa evidencije nezaposlenih”, navedeno je u izvještaju.
U ovom periodu se dešava da je broj zapolenih značajno veći od broja oglašenih slobodnih radnih mjesta, jer je značajan broj objavljen u junu, dok se zaposlenje desilo tek u slijedećem mjesecu. 
Takođe, za mnoga zanatska i slabije plaćena radna mjesta poslodavci ne mogu naći radnike o čemu su upozoravali i tražili da se dozvoli angažovanje radne snage iz siromašnih azijskih država.

Fakultet upisuje 88 odsto srednjoškolaca

U Crnoj Gori postoji veliki nesklad između potreba privrede za određenim obrazovnim kadrom radnika u odnosu na broj i obrazovni profil učenika i studenata koji završavaju obrazovanje.

Tako je srednje škole prošle školske godine završilo 7,6 hiljada učenika, dok je prvu godinu fakulteta samo na crnogorskim univerzitetima iste godine upisalo 6,7 hiljada brucoša. Ovo bi značilo da je 88 odsto onih koji su završili srednje škole, odlučilo da nastavi obrazovanje.

Prošle školske godine fakultet je završilo 2.955 studenata, a 1.958 je završilo specijalističke, postdiplomske i doktorske studije. Zanimljivo je da je broj onih koji magistriraju na crnogorskim fakultetima u stalnom padu od 2013. kada je 296 steklo titulu magistra, dok ih je u prošloj godini bilo 159. Broj novih doktora nauke varira između deset i 28 godišnje, a lani ih je 26 doktoriralo.

Za četiri mjeseca izbrisano 10,7 hiljada nezaposlenih

Zbog promjene metodologije o brojanju nezaposlenih i njihovom brisanju sa evidencije, podaci o broju nezaposlenih su upitni i nijesu uporedivi sa prethodnim godinama.

Prema polugodišnjem izvještaju Zavoda na kraju juna bilo je 35,2 hiljade nezaposlenih što je za 7,5 hiljada manje nego na isti dan prošle godine. Međutim, prema mjesečnim izvještajima Zavoda samo u periodu januar-april ove godine, za koliko postoje podaci na sajtu ove institucije, sa evidencije je izbrisano 10.729 nezaposlenih, najviše onih koji se nalaze na stručnim usavršavanjima i nekim vrstama obuke i doškolovavanja.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.