Potpisan Programski okvir za saradnju Crne Gore sa UN FAO za period od 2023. do 2027.

    3 meseca pre 274 pregleda Izvor: PV Informer

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković i Nabil Gandži, vršilac dužnosti Regionalnog direktora FAO za Evropu i Centralnu Aziju potpisali su FAO–Crna Gora Programski okvir (CPF) kojim su definisane prioritetne oblasti za saradnju Crne Gore sa Organizacijom UN za hranu i poljoprivredu (FAO), za period od 2023. do 2027. godine. 

Svečanom potpisivanju prisustvovao je Koordinator Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, gospodin Piter Lundberg kao i predstavnici akademske zajednice, državnih institucija i poljoprivrednih organizacija. 

Potpisivanje Okvirnog programskog dokumenta, kako su predočili ministar Joković i Gandži, za Crnu Goru postavlja temelje za realizaciju projekata čiji će rezultati direktno uticati na unapređenje u sektorima poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, ruralnog razvoja i bezbjednosti hrane uz jačanje naših napora u zaštiti životne sredine. 

Potpisan Programski okvir za saradnju Crne Gore sa UN FAO za period od 2023. do 2027.

Ovim programskim okvirom predviđena je pomoć u vidu tehničke podrške i ekspertize u sekotirima poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, ruralnog razvoja i bezbjednosti hrane. Ukupna vrijednost finansijskih sredstava tehničke podrške iznosi više od 2,1 miliona dolara. 

Podrška će uključivati i pružanje ekspertskog znanja i instrumenata za izgradnju otpornosti na klimatske promjene, smanjenje rizika od katastrofa i suzbijanje bolesti životinja i biljaka.

Iskazujući zahvalnost Organizaciji za hranu i poljoprivrede (FAO) na posvećenosti i kontinuiranoj podršci Crnoj Gori, ministar Vladimir Joković je istakao da je potpisani Programski okvirni program predstavlja obavezu koju zajedno preuzimamo kako bismo unaprijedili ruralnu ekonomiju i život na selu.  

“Cilj nove Vlade jeste smanjenje administrativnih barijera i podrška i jačanje saradnje na naučno-istraživačkim projektima kao i usmjeravanje tehnologije i znanja u proizvodnju, istovremeno štiteći naše prirodno bogatstvo. U cilju postizanja ovih ambicija, podrška međunarodnih partnera ima ključnu ulogu.Nastavljamo intenzivnu saradnju kroz regionalne i tehničke projekte kako bismo ubrzali reforme u poljoprivrednom sektoru i postigli održivo korišćenje prirodnih potencijala. Radićemo i na rješavanju ključnih pitanja vezanih za bolje upravljanje poljoprivrednim zemljištem i šumama”, kazao je Joković

Ministar je da je naglasio da je pregovarački proces sa EU jedan je od najvećih prioriteta za Crnu Goru te da nam je na tom putu koji zahtijeva suštinske reforme koje se prate kroz ispunjavanje mjerila i zatvaranje poglavlja glavni partner Evropska unija, uz neizostavnu saradnju i podršku međunarodnih organizacija, kao i uz regionalnu saradnju.

“U godini koja je za nama usvojili smo Strategiju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja za 2023-2028., kao IPARD III program i time obezbijedili osnov za realizaciju daljih značajnih projekata i inicijativa za razvoj crnogorske poljoprivrede i ruralnih područja. U finalnim fazama su i pripreme novih strategija za razvoj ribarskog sektora, kao i za oblast šumarstva i tokom iduće godine cilj je usvajanje i ova dva važna strateška dokumenta”, ukazao je Joković

Ministar je istakao da se potpisivanjem Okvirnog programskog dokumenta između FAO-a i Crne Gore, obavezujemo na osiguranje održivog, otpornog i inkluzivnog rasta sektora kao i da su potrebe transparentno prikazane u ovom dokumentu, jasno ukazujući na planove za rješavanje najvažnijih pitanja u narednom periodu. 

Koordinator Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, gospodin Piter Lundberg predočio je da stručna podrška, znanje i intervencije Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, kao i drugih specijalizovanih organizacija UN-a, stoje na raspolaganju Crnoj Gori, što se takođe potvrđuje kroz Programski okvir za koji je potpisan. 

Potpisan Programski okvir za saradnju Crne Gore sa UN FAO za period od 2023. do 2027.

Gospodin Lundberg je naglasio da se trajanje ovog dokumenta poklapa sa Okvirom za saradnju u oblasti održivog razvoja, opsežnom strategijom Ujedinjenih nacija i Crne Gore, koja definiše put ka sprovođenju Agende 2030 za održivi razvoj u Crnoj Gori.

Nabil Gandži, vršilac dužnosti Regionalnog direktora FAO za Evropu i Centralnu Aziju je istakao da potpisivanje Programskog okvira ističe zajedničku posvećenost i saradnju između Vlade Crne Gore i FAO-a u cilju prioritizacije poljoprivrede, boljeg upravljanja prirodnim resursima i inkluzivnog ruralnog razvoja. On je naglasio da se u FAO raduju intenziviranju saradnje sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ostalim partnerima, na planu razvoja crnogorske poljoprivrede i ruralnih područja. 

 “FAO se obavezuje da podrži održiv, inkluzivan i konkurentan ekonomski razvoj Crne Gore, fokusirajući se na oblasti kao što su upravljanje održivim prirodnim resursima, zelene i otporne na klimatske promjene poljoprivredne prakse, i pridržavanje Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja” precizirao je Gandži, naglasivši da FAO, u saradnji s Ministarstvom, ima za cilj unapređenje institucionalnih i proizvođačkih kapaciteta putem digitalizacije, znanja i inovacija.

Potpisan Programski okvir za saradnju Crne Gore sa UN FAO za period od 2023. do 2027.

Gospodin Gandži je naglasio uspjeh pokretanja vodećih programa i saradnju sa Ministarstvom, posebno ističući napore usmjerene ka konsolidaciji zemljišta i održivom upravljanju šumama. Implementacija FAO-ovih škola poljoprivrednih gazdinstava u Pljevljima, Beranama i Bijelom Polju predstavlja korak ka pružanju podrške poljoprivrednicima, obezbeđujući im osnovna tehnička znanja u oblastima kao što su upravljanje farmom, higijenski standardi i efikasne poljoprivredne prakse.

“Potpisivanje CPF-a učvršćuje našu zajedničku posvećenost održivoj, inkluzivnoj i otpornoj budućnosti za poljoprivredu i ruralni razvoj Crne Gore. Radujemo se pozitivnim uticajima koje će naša saradnja donijeti, osiguravajući da niko ne bude zanemaren u putovanju ka održivom razvoju”, istakao je Gandži.

Foto: gov.me