ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ПРЕКОГРАНИЧНОЈ САРАДЊИ

    2 meseca pre 639 pregleda Izvor: Центар за културу Пљевља

Данас су, у просторијама ЈУ Центар за културу Пљевља, Споразум о прекограничној сарадњи између Дома културе Пријепоље и ЈУ Центар за културу Пљевља, потписали директори ових Установа: г-ђа Адмира Хамидовић и г-дин Славко Тошић.

Основни циљ Споразума је афирмација и промоција драмског, музичког и фолклорног аматерског стваралаштва, а потписници Споразума обавезали су се и на заједничко организовање представа, трибина, округлих столова, расправа и других програма који су од значаја за развој културног аматеризма.

Задатак овог документа усмјерен је и на прекограничну сарадњу кроз апликацију за пројекте и заједничку реализацију међународних пројеката од општег јавног интереса у области културе, као и на продукцију и дистрибуцију културних програма и организацију манифестација из области културе.

Сарадња између двије Установе огледаће се и у бесплатном коришћењу просторних, техничких и кадровских капацитета, за реализацију културно-умјетничких активности Споразумних страна, као и кроз заштиту и очување материјалне и нематеријалне културне баштине, подстицање донаторства и спонзорства у култури, и сарадњи на другим пословима од јавног интереса.