Potpisan ugovor sa KfW bankom za rekonstrukciju i modernizaciju Hidroelektrane Perućica

  • 8 mjeseci pre
  • 106 pregleda
  • Izvor: standard.co.me

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) potpisala je ugovor sa KfW Bankom, čija je vrijednost 33 miliona eura, za projekat rekonstrukcije i modernizacije hidroelektrane (HE) Perućica.

Ugovor su potpisali izvršni direktor EPCG Igor Noveljić i glavni projekt menadžer/KfW Bodo Schmuelling.

Noveljić je podsjetio da je prošle godine EPCG započela veliki petogodišnji ciklus investicija čija je implementacija u toku.

„Rekonstrukcijom i modernizacijom postojećih objekata omogućićemo stabilan rad i produženje radnog vijeka elektrana, a uvođenjem naprednih tehnologija i savremenih informacionih sistema upravljanja obezbijediće se njihova automatizacija u cjelini i stvoriti mogućnosti pružanja sistemskih i pomoćnih usluga kako za elektro energetski sistem Crne Gore tako i na regionalnom tržištu“, rekao je Noveljić.

On je kazao da EPCG opredijeljena prema obnovljivim izvorima energije, navodeći da je u tom smislu planiarana izgradnja solarne i vjetro elektrane.

„Takođe, ugradnja osmog agregata u hidroelektrani Perućica predstavljaće značajnu novu količinu proizvedene energije. Zahvaljujem timu iz KfW koji su nam pružili stručnu i tehničku pomoć da dođemo do izuzetno povoljnog aranžmana za Crnu Goru'“, rekao je Noveljić.

Schmuelling je kazao da KfW i EPCG nastavljaju uspješnu saradnju u cilju podrške Crnoj Gori u obezbjeđivanju pouzdanog snabdijevanja energijom iz obnovljivih izvora i smanjenju emisije štetnih gasova.

„KfW i EPCG potpisuju danas ugovor vrijedan 33 miliona eura koji je dio novog KfW programa”Ozeljenjavanje javne infrastrukture” (”Greening Public Infrastructure” za koji je KfW za Crnu Goru obezbijedio 80 miliona eura povoljnih, subvencionisanih zajmova'“, naveo je Schmuelling.

Druga faza rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica obuhvata rekonstrukciju i modernizaciju hidromašinske i elektro opreme agregata A5, A6 i A7, hidromehaničke opreme zatvaračnica, opreme za hidrološko – hidraulička mjerenja, ugradnju integralnog informacionog sistema na nivou elektrane, rekonstrukciju i modernizaciju građevinskih objekata sistema – sanaciju i nadvišenje kanala Opačica i rekonstrukciju kanala Moštanica.

Direktor direkcije za razvoj u EPCG, Ivan Mrvaljević, naveo je da će tender za građevinski dio biti objavljen tokom oktobra/novembra, a početak radove očekuje se na proljeće 2020.

„Tender za cjelokupan elektro-mašinski dio predviđeno je da bude raspisan početkom 2020. godine, a početak radova planiran je za početak jeseni 2020. godine“, istakao je Mrvaljević.

On je najavio i projekat ugradnje osmog agregata: ”Dio sredstava u iznosu od oko 700.000 eura iz ovog kreditnog aranžmana kredita KfW biće oprijedjeljen za izradu projektne i tenderske dokumentacije za izbor isporučioca opreme i izvođača radova za agregat A8 nominalne snage od 58,5MW, čijom ugradnjom će se uvećati instalisana snaga elektrane sa 307 MW na 365,5 MW. Vrijednost ovog projekta je procijenjena na oko 23 miliona eura”.

Potpisivanju ugovora prisustvovala je i ministarka ekonomije, Dragica Sekulić, koja je iskazala svoje zadovoljstvo što će hidroelektrana Perućica svoj 60-ti rođendan naredne godine proslaviti u velikim radovima.

„Posebno me raduje što će nam ovaj povoljni kreditni aranžman sa Njemačkom razvojnom bankom omogućiti i preduslove za ugradnju osmog agregata u hidroelektranu Perućica. Uvijek nas raduje kad se povećava kapacitet postojećih hidroelektrana koji nemaju uticaja na životnu sredinu. 60MW je kapacitet skoro jednog proizvodnog objekta, to je draž starih elektrana, na koje smo ponosni i na kojima nam mogu zavidjeti i puno razvijenije zemlje“, rekla je Sekulić.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.