POTREBNA URGENTNA PROMJENA STRATEŠKOG PRISTUPA U SEKTORU ŠUMARSTVA

    2 meseca pre 378 pregleda Izvor: PV Informer

Na konferenciji „Regionalna akcija za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvu“ koja je danas održana u Podgorici u organizaciji NVO Green home, zaključeno je:

·         Da je urgentno potrebna promjena strateškog pristupa u upravljanju šumama u Crnoj Gori. Iako je ovaj sektor godinama unazad prepoznat kao sektor koji obiluje problemima koji dovode do urušavanja šumskih ekosistema, do realizacije promjena u pristupu upravljanja šumama nije došlo. Kako su koncesioni ugovori koji su na snazi u svojoj konačnoj fazi realizacije, potrebno je što prije definisati funkcionalna strateška rješenja koja će omogućiti održivo upravljanje šumama i očuvanje ovih resursa u budućnosti. S tim u vezi, potrebne su i temeljne izmjene zakona koje uređuju ovu oblast kako bi se obezbijedile pravne pretpostavke za drugačiji strateški pristup.

·         Da država mora da prepozna važnost prirodnih resursa i očuvanje prirode, među kojima i šuma u Crnoj Gori i da na adekvatan način kroz dovoljna budžetska izdvajanja obezbjedi održivo funkcionisanje u ovoj oblasti u kojoj fokus treba da bude stavljen na očuvanju i zaštiti. Zaštita prirode se ne smije posmatrati kao oblast za koju je potrebno izdvajanje velikih finansijskih sredstava za njeno očuvanje, već se pri donošenju odluka moraju u obzir uzeti ukupni benefiti koje kao država ostvarujemo kroz očuvane prirodne resurse.

·         Da se mora u što kraćem roku riješiti pitanje preklapanja nadležnosti u upravljanju i gazdovanju između Uprave za šume i upravljača zaštićenim područjima, kao i lovištima u slučajevima kada dolazi do teritorijalnog preklapanja. Takav je slučaj kod parkova prirode koji su proglašeni u prethodnim godinama a na kojima istovremeno, na istoj teritoriji, nadležnosti imaju i upravljači zaštićenih područja i Uprava za šume i upravljači lovištima.

·         Neophodno je usvajanje i implementacija Akcionog plana za spriječavanje bespravnih aktivnosti u oblasti šumarstva koji smo pripremili. U cilju pripreme akcionog plana za period 2022.-2023., Green Home je oformio radnu grupu koja je pripremila prijedlog akcionog plana koji će biti predat Vladi na usvajanje kao sastavni dio Strategije šumarstva koja je u pripremi. Akcioni plan sadrži aktivnosti koje su specifikovane u tri grupe. Prvu grupu aktivnosti čine preventivne mjere, čiji je cilj predupređivanje pojava koje spadaju u nelegalne aktivnosti. Drugu grupu aktivnosti čine monitoring i detekcija, sa ciljem aktivnog praćenja i otkrivanja nelegalnih aktivnosti, dok treću grupu aktivnosti čine represivne mjere, sa ciljem osiguravanja da počinioci nelegalnih aktivnosti budu procesuirani i kažnjeni na adekvatan način.

Zaključci su bili rezultat diskusije koja se vodila među predstavnicima nadležnih ministarstava, Uprave za šume i njenih područnih jedinica, agencija, civilnog sektora, kao i predstavnika lokalnih zajednica koji su prisustvovali konferenciji.

Ilegalne radnje i korupcija u sektoru šumarstva prisutne su kroz više aktivnosti a u nekim područjima i veoma izražene i zahtjevaju holistički pristup i zajedničko djelovanje svih institucija, vladinog i nevladinog sektora,  kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou. Da bi se ublažili negativni efekti ove pojave neophodno je jačanje internih kapaciteta i međusobna saradnja svih zainteresovanih strana, na direktan ili indirektan način uključenih u upravljanje šumskim resursima.

Konferencija je održana u okviru regionalnog projekta „Regionalna akcija za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvu“ koji Green Home realizuje u saradnji sa organizacijama CNVP  i FEA a podržan je od strane Norveške Ambasade.

NVO Green Home

Najnovije vijesti

PROGNOZA VREMENA – 26 . JANUAR

25. januara 2022. 23:05

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 33290 pregleda

Divljak u gradu (VIDEO)

7. januara 2020. 14503 pregleda

Udes na Gukama

27. oktobra 2019. 13917 pregleda

Umro Živorad Bojović

22. jula 2020. 13652 pregleda

Pronađena lična karta

13. marta 2020. 12786 pregleda

TRAGEDIJA na mostu na Đurđevića Tari

27. jula 2021. 12260 pregleda

Japanske propalice

9. marta 2020. 12082 pregleda

Pronađena lična karta

27. aprila 2020. 11974 pregleda

Danas isplata materijalnih davanja

16. septembra 2020. 10861 pregleda
%d bloggers like this: