Predstavnici Autonomnog građanskog pokreta održali sastanak u Poreskoj upravi

  • 8 mjeseci pre
  • 224 pregleda
  • Izvor: PV Informer

Predstavnici Autonomnog građanskog pokreta Novica Milošević i Milica Saveljić održali su sastanak sa predstavnicima Poreske uprave, pomoćnikom direktora za sektor naplate Danilom Jovanovićem i načelnicom Područne jedinice Podgorica Stanislavom Martinović, na temu zajedničkog djelovanja na polju suzbijanja sive ekonomije u oblasti rada, i s tim u vezi zaštite prava zaploslenih od zloupotrebe poslodavca.

Istaknuto je da se naročito mora obratiti pažnja na zlouptrebu prilikom obračuna zarada, na definisanje obračunske osnovice, te isplate dijela zarade na ruke, kao i prijavljivanje na pola radnog vremena. Zaposleni u strahu od otkaza ne prijavljuju te nezakonitosti, gdje je upravo Pokret taj koji treba da pribavi relevantne informacije i omogući djelovanje nadležnoj inspekciji, a sve sa ciljem da se sačuvaju zaposleni od osvete poslodavaca.
Cilj saradnje je jačanje države u ekonomskom i pravnom smislu, kao i jačanje povjerenja u institucije, kako bi se obezbijedio bolji život svakog pojedinca.

Predstavnici Poreske uprave su istakli da zbog načina organizacije rada i prevelikog angažovanja inspekcije na primoriju tokom ljetnje sezone, gotovo izostaje kontrola ostatka državne teritorije, kao i da je to direktna posljedica nedostatka broja poreskih inspektora koji bi radili na terenu.
Postignut je dogovor da se sva komunikacija između Pokreta i Poreske uprave odvija uz pomoć kontakt osobe, a koja će biti odgovorna za sve vidove saradnje.

Autonomni građanski pokret smatra da se moraju ojačati kapaciteti svih institucija države Crne Gore kao bi se kvalitetno i jednako sprovodili pozitivni propisi, pa je iz tog raloga neophodno stvoriti što bolju saradnju sa nadležnim institucijama.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.