Predstavnici CEDIS-a posjetili Elektrodistribuciju Srbije

    9 meseci pre 231 pregleda Izvor: PV Informer

Izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović sa saradnicima boravio je  u radnoj posjeti „Elektrodistribuciji  Srbije”. Domaćin posjete u ime EDS-a bio je generalni direktor Bojan Atlagić sa najbližim saradnicima.

Mogućnosti za unapređenje saradnje dva operatora distributivnog sistema u cilju povećanja efikasnosti i produktivnosti kroz uvođenje novih tehnologija za moderan i fleksibilan sistem distribucije električne energije bila je tema radnog sastanka predstavnika rukovodstava CEDIS-a i EDS-a.

Na sastanku je prezentovan postupak restrukturiranja koje EDS sprovodi već nekoliko godina u cilju ispunjavanja svih regulatornih i međunarodnih obaveza (Energetska zajednica jugoistočne Evrope), preuzetih poslednjih godina. Vođeni su detaljni razgovori oko načina teritorijalne organizacije distributivne djelatnosti na kompletnom konzumu Elektrodistribucije Srbije, unutrašnje funkcionalne organizacije, kao i o svim vitalnim poslovnim i tehničkim sistemima. 

Organizovana je i posjeta glavnom dispečerskom centru Distributivnog područja Beograd kako bi se naši predstavnici upoznali sa instaliranim sistemima daljinskog nadzora i upravljanja distributivnom mrežom na svim naponskim nivoima.

EDS na ovim složenim sistemima već duže aktivno radi, a naši predstavnici detaljno su se upoznali sa procesima njihove implementacije u toj kompaniji (planiranje, projektovanje, nabavka opreme, instalacija). Upoznali su se, takođe, sa načinom rada Distributivnog dispečerskog centra „Beograd, kao i koordinaciojom rada sa nadređenim centrima.

Prezentovane su sve funkcionalnosti SCADA sistema preko koga se obavlja efikasno operativno upravljanje nad jednim izuzetno složenim elektrodistributivnim sistemom, kao što je konzum grada Beogarada. Predstavljen je i način rada i međusobna koordinacija podređenih centara upravljanja koji pokrivaju 10 kV i NN elektrodistributivnu mrežu na gradskom dijelu konzuma Beograda.

Takođe je prezentovana primijenjena koncepcija automatizacije SN elektrodistributivne mreže, kao i njen evolutivni razvoj do najsavremenijih rješenja napredne automatizacije SN mreže koja su trenutno u fazi realizacije.

Predstavnici CEDIS-a bili su u prilici da se upoznaju i sa savremenim rješenjima integrisanog sistema za daljinski nadzor nad  NN mrežom, kao i daljim planovima u pogledu daljeg razvoja i šire primjene sistema na cjelokupnom konzumom području grada Beograda, kao i ostalih distributivnih područja koja su u nadležnosti operatora distributivnog sistema.

Analizirane su mogućnosti transfera znanja i iskustava shodno potrebama za implementaciju ovakvih sistema za potrebe CEDIS-a i dogovorena kontinuirana saradnja i razmjena iskustava na nivou dvije kompanije narednih godina.  

Služba za korporativne komunikacije

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

PV Informer
%d bloggers like this: