Predstavnici generalnog sekretarijata Vlade u posjeti Pljevljima

    2 meseca pre 410 pregleda Izvor: pljevlja.me

Danas je održan radni sastanak sa predsjednikom Opštine Pljevlja Dariom Vranešom i predstavnika Kancelarije za održivi razvoj, na čelu sa rukovoditeljkom Anetom Kankaraš, u vezi sa Drugim dijalogom o pravednoj tranziciji koji će biti održan 04. marta 2024. u Pljevljima. Dijalog se organizuje u saradnji sa UNDP-om, uz finansijsku podršku Republike Slovačke i u partnerstvu sa Ministarstvom energetike i rudarstva i Opštinom Pljevlja.

Na sastanku su razmatrani detalji i pripreme za navedeni događaj, koji ima za cilj promovisanje pravedne tranzicije ka održivom ekonomskom razvoju. Predsjednik Opštine Pljevlja izrazio je svoju podršku ovoj inicijativi i angažovanje lokalne zajednice u postizanju ciljeva održivosti i ekološke odgovornosti.

Drugi dijalog o pravednoj tranziciji predstavlja važan korak ka izgradnji bolje budućnosti za naše građane i očuvanju životne sredine. Očekujemo konstruktivan dijalog i zajedničko pronalaženje efikasnih rješenja za izazove koje donosi tranzicija ka održivom razvoju.

Namjera je da se kroz nastavak dijaloga potvrdi politička posvećenost procesu pravedne tranzicije i niskokarbonskog razvoja, ojačaju postojećih i uspostavljanju novih partnerstva između širokog spektra aktera u zemlji i regionu, razmotre dosadašnji rezultati i izazovi, mogućnosti finansiranja i implementacije konkretnih mjera i inicijativa imajući u vidu međunarodne obaveze i primjere dobre prakse.