Prekovremeni i po 500 eura dovoljni za pomoć u Turskoj

    9 meseci pre 240 pregleda Izvor: vijesti.me

Prvi čovjek Podgorice Ivan Vuković, nije odobrio da se vatrogascima-spasiocima Službe zaštite Glavnog grada koji su nakon zemljotresa upućeni u Tursku isplati po 356 eura varijabile, što je prethodno “zbog izuzetnih rezultata i kvaliteta rada tokom februara 2023.” odobrio komandir Goran Janković. Iz Glavnog grada, u odgovoru na pitanje zbog čega isplata varijabile nije odobrena su rekli da je svim spasiocima koji su bili u Turskoj, 10. februara uplaćeno po 500 eura.

”Osim toga, pripadnicima Službe zaštite i spasavanja isplaćena je uvećana zarada zbog prekovremenog rada”, rekli su iz Glavnog grada. Dodali su i da su svi pripadnici Službe zaštite potpisali izjave o dobrovoljnom odlasku u spasilačku misiju, da je Ambasada Turske obezbijedila boravak i avionske karte, a Glavni grad ishranu, sredstva za ličnu higijenu, dodatno osiguranje članovima tima i nesmetani pristup internetu tokom boravka u Turskoj.

Komandir Službe zaštite Goran Janković kazao je da su kao tim koji je pružio pomoć Turskoj usljed razornog zemljotresa kao motiv odlaska isključivo imali pružanje pomoći i spasavanje lica.

”Drugi osnov nije postojao niti će postojati u budućnosti kada su u pitanju ovakvi događaji”, rekao je on.

Prema dokumentu u koji su “Vijesti” imale uvid, Janković je 20. februara donio rješenje o isplati varijabilnog dijela zarade u iznosu od po 356 eura za 18 vatrogasaca-spasilaca koji su kao podrška nakon zemljotresa u toj zemlji, upućeni u Tursku. U Tursku je išao i on, ali komandir podgoričke Službe zaštite za sebe nije donosio rješenje o isplati varijabile.

Za 18 vatrogasaca, ukupan iznos koji je trebalo da bude isplaćen je 6.408 eura.

”Povodom razornog zemljotresa koji se desio u Turskoj i Siriji, 19 pripadnika Službe zaštite i spasavanja Podgorice upućeno je u subotu 11. februara 2023. godine u Kahramanmaraš, jedan od najteže pogođenih gradova na jugu Turske, u kome su danonoćno pretraživali ruševine i obavljali spasilačke poslove do 16. februara”, piše, pored ostalog, u jednom od rješenja.

Janković je dalje naveo da je Skupština Glavnog grada donijela Odluku o varijabilnom dijelu zarade, da je tom Odlukom propisano da “varijablini dio zarade može da ostvari zaposleni koji postiže izuzetne rezultate i kvalitet rada koji se cijeni na osnovu posebnog doprinosa unapređenju procesa rada organa, odnosno službe u kojoj je zaposlen, izuzetne uspješnosti i kvaliteta izvršenih poslova, posebne efikasnosti u radu, povećanog obima posla i dodatnog angažovanja zbog nepopunjenosti radnih mjesta”.

Pozivajući se na istu Odluku, naveo je da varijabilni dio zarade za pojedini mjesec iznosi 50 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini, prema podacima Monstata, te da se varijabilni dio zarade može isplaćivati kvartalno ili polugodišnje. Prema podacima Monstata, navodi Janković, prosječna neto zarada u prošloj godini iznosila je 712, pa je 50 odsto toga 356 eura.

”Kako je XY ostvario uslove za isplatu varijabilnog dijela koje je postigao izuzetnim rezultatom i kvalitetom rada… to komandir Službe zaštite donosi rješenje o isplati varijabilnog dijela zarade koji se isplaćuje imenovanom u iznosu 356 eura”, piše u rješenju jednog od vatrogasaca-spasilaca.

Sva rješenja su izvršna. Drugog marta, međutim, Janković je donio novo rješenje, kojim poništava prethodna.

”Dana 20. februara 2023. godine komandir Službe zaštite donio je 18 rješenja o isplati varijabilnog dijela zarade, povodom spasilačkih akcija u Turskoj, koja su postala izvršna 21. februara, odricanjem prava na žalbu zaposlenih iz dispozitiva ovog rješenja. Kako su predmetna rješenja donijeta dana 20. februara, a kako 28. februara gradonačelnik nije odobrio isplatu varijabilnog dijela zarade povodom spasilačkih akcija u Turskoj, to se poništavaju predmetna rješenja”, naveo je Janković.

Pozivajući se na Zakon o upravnom postupku, obrazlažući novu odluku on je, pored ostalog, naveo i da se rješenje obavezno poništava ako ga je “donio nenadležni javnopravni organ ili jedan javnopravni organ bez saglasnosti, potvrde ili odobrenja drugog…”.

”Kako je Služba zaštite i spasavanja donijela predmetna rješenja bez saglasnosti, odnosno odobrenja gradonačelnika, stekli su se uslovi za poništavanje izvršnih rješenja”, stoji u obrazloženju Jankovića.

Vuković je 17. februara, po povratku podgoričkih spasilaca iz Turske, organizovao prijem.

”Na ovaj način željeli smo da im zahvalimo na tome što su u ovoj teškoj situaciji i tokom protekle četiri godine i od kako postoji Služba zaštite i spasavanja, uvijek bili na ponos Podgorice i Crne Gore”, rekao je on tada.

U zemljotresu koji je 6. februara pogodio Tursku i Siriju stradalo je preko 50 hiljada ljudi.