Pričinjena šteta od 177.000 eura

  • 4 dana pre
  • 906 pregleda
  • Izvor: dan.co.me

Tokom prošle godine na prostoru pljevaljske opštine štete pričinjene od elementarnih nepogoda za 105. 000 eura su veće nego u prethodnoj, 2018. godini.Naime, tokom prošle godine, po prijavama građana, opštinska komisija je sačinila izvještaj prema kom su građani pretrpjeli štete u iznosu od 177. 000 eura. Najviše štete je pričinjeno od požara, čak 161.000 eura. Štete prilikom udara groma, kada su stradala grla stoke, iznose deset hiljada eura, dok je od grada i olujnog vjetra pričinjena šteta u iznosu od šest i po hiljada eura.

Za svaki pojedinačni slučaj usko specijalizovana tročlana komisija izlazi na lice mjesta, vrši uvid i sačinjava zapisnik. Na osnovu zapisnika radi se konačan izvještaj o procjeni štete, koji se dostavlja na dalji postupak Vladi Crne Gore, Komisiji za elementarne nepogode, navodi se u izvještaju Sekretarijata za privredu, koji je potpisao sekretar Budimir Bajčetić, uz pojašnjenje da je u 2018. godini bila 21 prijava, odnosno šest više nego u prošloj godini, ali da je šteta bila manja i iznosila je 72. 000 eura.

Šteta procijenjena u prošloj godini najveća je u poslednje tri godine. prema izvještaju opštinske komisije, 2016. godine je procijenjena šteta od elementarnih nepogoda iznosila 273.000 eura. U pomenutom izvještaju ne navodi se da je izgorela škola u selu Strahov do, a pomenuti požar bio je izazvan udarom groma.

Pored pomenutog slučaja, izvještaj ne obuhvata štete nastale šumskim požarom, jer kako se navodi, tim štetama se bavio nadležni organ državne uprave.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.