Privredna komora: Sezonski rad učiniti privlačnijim domaćem radniku

    3 sedmice pre 266 pregleda Izvor: dan.co.me

Radna snaga je gorući problem privrede Crne Gore, što se posebno aktuelizuje uoči turističke sezone. Privredna komora (PK) već duži period ukazuje na izazove sa kojima se domaća turistička privreda susreće kada je u pitanju angažovanje sezonske radne snage.

Deficit kadrova sa odgovarajućim znanjima i vještinama prisutan je u skoro svim sektorima privrede, a najizraženiji je u turizmu, građevinarstvu, ICT, poljoprivredi, saobraćaju, kao i u pojedinim oblastima prerađivačke industrije.

“Turizam tradicionalno zapošljava znatan broj zaposlenih, ali se poslodavci konstantno susreću sa problemom kvalifikovane radne snage, naročito tokom ljeta. Potreba za radnom snagom u turizmu je sve veća, a svjedoci smo da kako naš turistički proizvod i ponuda sazrijevaju, rastu i kriterijumi za buduće radnike u ovoj oblasti. Ono što jednu destinaciju na svjetskoj turističkoj mapi čini posebnom – jeste usluga. Zato je neophodno sinhronizovano raditi na osposobljavanju što većeg broja domaće radne snage za poslove u turizmu.

Činjenica da, sa jedne strane, imamo skoro 40.000 nezaposlenih, a, sa druge strane, imamo nedostatak radne snage i “uvozimo” radnike, sugeriše da tržište rada zahtijeva znatnu reformu, poručuju iz Privredne komore.

“Potrebno je urediti poslovni ambijent i mehanizme u kojima će poslodavci imati dodatni interes da zaposle domaće radnike, više promovisati mogućnosti sezonskog zapošljavanja, preko nadležnih institucija upravljati ovim procesom i sezonski rad sistemski učiniti privlačnijim domaćem radniku”,  poručuju iz Komore.

PKCG: Prostorni plan opredjeljuje razvoj crnogorske privrede u naredne dvije decenije

Privredna komora predlaže set predloga kojima bi se, smatraju u toj instituciji, ublažio taj sve izraženiji problem.

Potrebno je izmijeniti Zakon o radu u dijelu obavljanja provremenih poslova i donijeti zakon o studentskim poslovima, čime bi se, smatraju u PK, omogućilo fleksibilnije angažovanje domaće radne snage i studenata kao posebne kategorije.

Registracija radnika suzbija sivu ekonomiju

Važno da se sprovede više mjera za pojednostavljenje registracije sezonskih radnika u Crnoj Gori, što bi uticalo na suzbijanje sive ekonomije.
Jedno od rješenja je i implementiranje projekata koje finansiraju međunarodni donatori, poput “Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika u Jugoistočnoj Evropi”, koji je Privredna komora ostvarila sa Ministarstvom turizma, ekologoje, održivog razvoja i razvoja sjevera, a koji je finansirao njemački GIZ.

“Neophodno je reformisati obrazovni sistem u skladu sa potrebama industrije 4.0 i pojačati podršku neformalnom obrazovanju. Jedna od mjera je i stipendiranje učenika i davanje subvencije privrednicima kroz uključivanje kompanija u proces dualnog obrazovanja”, navode iz Provredne komore.

Jedno od rješenja za manjak radne snage u turizmu je kategorija “stalni sezonski radnik”. To bi motivisalo nezaposlene da se prekvalifikuju i imaju sigurno stalno sezonsko zaposlenje.

“Sistem osigurava finansijsku podršku radnicima – sezoncima u razdoblju kada ne rade, a kako bi se osigurala potrebna radna snaga poslodavcima iz svih djelatnosti, koji tokom godine imaju razdoblja smanjenog obima posla zbog sezonske vrste poslovanja. Radi se o osobama koje su u kontinuitetu radile najmanje 6 mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod tog istog poslodavca raditi još najmanje jednu sezonu, koja bi trajala minimun šest mjeseci”, predlažu iz PK.

Ništa manje nije važno i pojednostavljenje procedura registracije stranih sezonskih radnika, a kada je u pitanju turizam, neophodno bi bilo pristupiti i izradi nove Strategije razvoja ljudskih resursa, a sve to treba da je praćeno centrima za specijalističku edukaciju kadrova svih profila.