Probili budžet zbog sudskih troškova

    9 meseci pre 268 pregleda Izvor: dan.co.me

Uprava za šume (UzŠ), čiji je direktor Nusret Kalač, u prošloj godini je utrošila 558,7 hiljada eura više u odnosu na inicijalni, tj. planirani budžet za 2019. godinu. Njihov budžet za 2019. godinu je iznosio 4,86 miliona, a potrošili su 5,12 miliona.

Ono što je najviše uticalo na uvećanje troškova poslovanja u odnosu na inicijalni plan budžeta je izdvajanje vanrednih sredstava budžeta za nabavku sadnog materijala i usluga pošumljavanja opožarenih šumskih površina, u sklopu nastavka sanacije degradiranih šumskih površina u ukupnom iznosu od 275 hiljada eura, kao i neplanirani trošak Uprave za šume po osnovu izvršnih sudskih isprava, a koji su zaključno sa 31.12.2019. godine iznosili ukupno 495.119 eura. Ovi troškovi su jednim dijelom, u iznosu od 211.978 eura plaćeni preko budžetske pozicije – Otplata obaveza iz prethodnog perioda Uprave za šume, dok je drugi dio u iznosu od 283.141 eura plaćen iz vanrednih sredstava državnog trezora – piše u izvještaju Uprave za šume za 2019. godinu, koji je usvojila Vlada na poslednjoj sjednici.

U izvještaju je navedeno da je Uprava po osnovu naknade za korišćenje šuma prihodovala 5,54 miliona eura.

Od ukupno ostvarenih prihoda po ovom osnovu u iznosu od 5.544.217 eura, opštinama je opredijeljeno, odnosno u njihove budžete se slilo 3.88 miliona, 70 odsto od ostvarenog prihoda po osnovu naknade od korišćenja šuma, dok se u državni budžet usmjerio iznos od 1.663.265 eura ili 30 odsto od ukupno naplaćene koncesione naknade – piše u izvještaju.

Svi prihodi Uprave za šume, koji su ostvareni u poslovnoj 2019. godini, po svim osnovima iznose 7,215 miliona.

Sa ovog aspekta, tretirajući uporedne pokazatelje vezano za inicijalni plan budžeta Uprave za šume, a koji je utvrđen u izvještajnom periodu na iznos od 4,86 miliona, kao i utrošena sredstva za poslovanje Uprave na iznos od 5,42 miliona, te ostvareni ukupni prihod od 7,2 miliona, Uprava za šume je ostvarila dobit i to u odnosu na inicijalni budžet 2,35 miliona, dok je dobit u odnosu na ukupno iskazane troškove poslovanja iznosila 1,795 miliona – precizirano je u dokumentu.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6815 pregleda