Problem parkiranja vozila u krugu i oko bolnice biće riješen izgradnjom nove bolnice u Pljevljima

    4 sedmice pre 938 pregleda Izvor: PV Informer

Kao i mnogim drugim većim gradovima u Crnoj Gori postoje problemi i u Pljevljima oko parkiranja vozila medicinskog osoblja i pacijenata u okviru bolničkog kruga i na prilazima zdravstvenim ustanovama

Iako je u prethodnih nekoliko godina menadžment bolnice izgradio nova parking mjesta iza Internog odjeljenja kao i preko puta natkrivenog objekta za parkiranje ambulantnih vozila, u prijepodnevnim časovima je redovno krug bolnice pun vozila, kao i prilazi bolnici.

Veliki broj vozila se parkira i u dijelu Malog logora kao i na parkinzima iza zgrade laboratorije, nekadašnjeg vojnog stacionara i ispred kapije bolnice.

Redakcija portala je kontaktirala menadžment bolnice i dobila informaciju da su oni angažovali službu obezbjeđenja koja kontrolisano vrši puštanje vozila u krug bolnice u momentima kad ima mjesta za parkiranje, asvaltiran je krug bolnice, obezbjeđena nova parking mjesta i rekonstruisana rasvjeta.

Iz menadžmenta bolnice smatraju da će izgradnjom nove bolnice biti riješen i problem parkiranja vozila, jer su u predloženom idejnom rješenju za izgradnju bolnice predviđena izgradnja podzemne garaže na dva nivoa, što će omogućiti parking prostor za 300 vozila. Nova bolnica će se graditi na katastarskoj parceli br. 507/1 KO Pljevlja, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Mali Logor”. Površina obuhvata 15.390,00 m².

Prema najavama iz ministrarstva zdravlja izgradnjom novog objekta bolnice u Pljevljima obezbijedili bi se bolji uslovi za rad medicinskog osoblja, omogućilo blagovremeno i sveobuhvatno pružanje zdravstvene zaštite građanima i stvoreni preduslovi kako za ostanak, tako i za dolazak ljekara i uopšte medicinskog kadra u Opštu bolnicu u Pljevljima.