Problemi u realizaciji ugovora: Traže bankarske garancije za četiri mHE

    1 sedmica pre 196 pregleda Izvor: standard.co.me

Vlada je usvojila informaciju o problemima u realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotocima Raštak, Ljeviška i Reževića rijeka.

“Vlada je koncesionaru „Kol Energy“, čiji su valsnici holandska kompanija Salix energy i Opština Kolašin, ostavila rok od 30 dana da dostavi bankarsku garanciju za izgradnju male hidroelektrane ,,Raštak“ i Raštak 2 na istoimenom vodotoku. Osim toga, imaju rok od 60 dana da završe prvu fazu izgradnje male hidroelektrane ,,Raštak 2“”, navodi se u Vladinom dokumentu.

Vlada je koncesionaru „MEII“, budvanskoj kompaniji čiji je valsnik Radoslav Kovačević, ostavila rok od takođe 30 dana da dostavi bankarsku garanciju za izgradnju mHE ,,Rijeka Reževića“ na istoimenom vodotoku i 60 dana da završi drugu fazu gradnje. 

I koncesionaru „Dekar“, vlasništvo Momčila Miranovića, ostavila je Vlada rok od 30 dana da dostavi garanciju za izgradnju male hidroelektrane ,,Ljeviška rijeka“ – izvor Morače i 60 dana da završi drugu fazu izgradnje.

Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomije da prati izvršenje ugovornih obaveza i o tome informiše Vladu.

” U slučaju da ne bude izvršena bilo koja od obaveza u ostavljenom roku Vlada zadužuje Ministarstvo ekonomije da pokrene proceduru raskida ugovora o koncesiji”, navedeno je u dokumentu.

Vlada je odobrila da se milion eura neutrošenih u kapitalnom budžetu Uprave javnih radova preusmjeri na projekte Uprave za saobraćaj.

Vlada je odobrila da se 180 hiljada eura iz budžetske rezerve preusmjeri Javnom preduzeću za nacionalne parkove.

Vlada je usvojila izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja za prošlu godinu u kojem se navodi da je realizovano 86,4 odsto plana i uloženo 696,9 miliona eura u 571 projekat.

“U sjeverni region uloženo je 353,7 miliona eura (51 odsto ukupnog ulaganja), središnji 252,8 miliona eura (36 odsto) i primorski 90,4 miliona eura (13 odsto). Zadužila je ministarstva finansija, i turizma, poljoprivrede, saobraćaja, prosvjete, nauke, rada i socijalnog staranja, zdravlja, kulture i vanjskih poslova, kao i IRF, i Zavod za zaspošljavanje da programimaju i planovima odrede razvojne projekte, obim i vrstu mjera i sredstava za njihovo sprovođenje “, navodi se u saopštenju.

Donijet je Akcioni plan za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja za tekuću godinu za čije je sprovođenje planirano 811,9 miliona eura, 11 miliona eura više nego lani.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6810 pregleda