Prosječna zarada u oktobru iznosila 803 eura

    3 meseca pre 269 pregleda Izvor: cdm.me

Prosječna zarada (bruto) u oktobru 2023. godine u Crnoj Gori iznosila je 1002 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 803 eura. Prosječna (neto) zarada u oktobru u
odnosu na septembar zabilježila je rast od 0,4 odsto, dok je prosječna (neto) zarada u oktobru ove odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 11,5 odsto, saopšteno je iz Uprave za statistiku MONSTAT.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u oktobaru u odnosu na septembar zabilježile pad od 0,3 odsto proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,7 odsto”, pojasnili su iz MONSTAT-a.

Po sektorima djelatnosti, prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u oktobru u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sljedećim sektorima djelatnosti: Saobraćaj i skladištenje (2,3 odsto), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (1,6 odsto), Građevinarstvo (1,2 odsto), Obrazovanje (jedan odsto), Informisanje i komunikacije (0,8 odsto), Državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje (0,4 odsto), Zdravstvena i socijalna zaštita (0,3 odsto), Vađenje ruda i kamena (0,2 odsto), Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja (0,2 odsto), Usluge smještaja i ishrane (0,1 odsto) i Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (0,1 odsto).

Pad prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u oktobru u odnosu na prethodni mjesec zabilježen je u sljedećim sektorima: Poslovanje nekretninama (3,5 odsto), Snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (1,8 odsto), Umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti (1,3 odsto), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,2 odsto), Prerađivačka industrija (0,8 odsto), Snabdijevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa; uklanjanje otpada i slične aktivnosti (0,4 odsto), Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala (0,2 odsto) i Ostale uslužne djelatnosti (0,1 odsto).