Protokol o određivanju tromeđe CG, Srbije i BiH

    7 mjeseci pre 411 pregleda Izvor: rtcg.me

Predlog o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koja se nalazi u mjestu Zelena Glava, upućen je u proceduru Skupštini Srbije.

U Protokolu, koji su tri države potpisale 15. maja prošle godine, navodi se da je tromeđa određena na osnovu dokumentacije o bivšim međurepubličkim granicama, kojom raspolažu potpisnice protokola.

Tromeđa je, precizirano je, zajednička tačka granica katastarskih opština: Sočice (Srbija), Poblaće (Crna Gora) i Ðakovići (Zaborak) u BiH, koja se nalazi u mjestu zvanom Zelena Glava.

Poslije stabilizacije tromeđne granične oznake, potpisnice protokola izvršiće zajednički mjerenja i izraditi odgovarajuća tehnička dokumenta sa definitivnim koordinatama, prenosi Tanjug.

Tromeđa će biti obilježena na terenu postavljanjem odgovarajuće tromeđne granične oznake, u sklopu obilježavanja državnih granica između Srbije, Crne Gore i BiH.

Troškove njenog postavljanja, kako se navodi, snosiće, u jednakom iznosu, potpisnice protokola.

U obraloženju predloga o potvrđivanju protokola navodi se da je u sklopu pristupnih pregovora Srbije sa EU neophodno riješiti sva otvorena pitanja u vezi sa granicama (Poglavlje 24 – Pravda, slobode i bezbjednost).

Dodaje se da je određivanje tromeđne granične tačke prvi korak u pregovorima o utvrđivanju granične linije.

“Zaključivanjem Protokola o tromeđi stvaraju se uslovi za nastavak pregovora i rješavanja otvorenog pitanja u vezi sa granicama, odnosno unapređenje bilateralnih odnosa sa zemljama potpisnicama”, kaže se u predlogu.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6325 pregleda