Provjerava se hiljadu firmi, prave se timovi za velike kompanije

    11 mjeseci pre 235 pregleda

U Vladinom dokumentu o rezultatima suzbijanja sive ekonomije koji se odnosi na Upravu policije kaže se da provjeravaju hiljadu kompanija radi procjene zakonitosti postupka likvidacije, sa ciljem utaje poreza i doprinosa. Pominju se i rezultati specijalnih akcija Evazija, Bolt, Klap, Zeta 3, navode se krivične prijave, štete po budžet…

Najavljeno je i formiranje specijalizovanih zajedničkih istražnih timova uprava policije, carina, Poreske i Uprave za inspekcijske poslove za kontrole većih poreskih obveznika. Navodi se da će biti intenziviran rad u okviru Operativnog tima radi otkrivanja, sprečavanja i suzbijanja krivičnih djela zloupotreba u privrednoj djelatnosti, a posebno utaje poreza, ilegalnog prometa akcizne robe, sive ekonomije i bespravne gradnje.

Vlada je juče usvojila izvještaj o aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije sa prijedlogom mjera, a državni sekretar u Ministarsvu finansija Nemanja Katnić je nakon sjednice kazao da su za šest mjeseci ove godine bile 1.402 potpune inspekcijske kontrole i da su ukupne korekcije iznosile 47,9 miliona eura.

“Od toga po osnovu PDV-a 32,7 miliona, poreza na dobit 2,7, dohotka 8,6 i ostalo 3,7 miliona eura”, kazao je Katnić i dodao da se u ovoj oblasti može više postići, što će biti fokus u narednom periodu.

Na pitanje novinara da li se može reći da su obveznici pokušali da utaje 48 miliona eura poreza, Katnić je rekao da se ne može reći ni da ni ne.

“To su ispravke podnešenih prijava. Može biti da su korekcije ustanovljene u redovnom poslovanju, a može biti i da se radi o ovom drugom. Nakon prijava poreskih obveznika dužni smo da izvršimo korekciju i te su provjere u nadležnosti poreskih inspektora, a one koje mogu biti posljedica utaje poreza ili nekih drugih kriminalnih radnji su u nadležnosti drugih institucija”, objasnio je Katnić.

On je dodao da je vrijednost robe za carinske svrhe, u odnosu na prijavljenu vrijednost, uvećana šest miliona eura, što je povećalo naplatu carinskih dažbina za 1,5 miliona.

Katnić je kazao da su prihodi budžeta od januara do jula iznosili 997,9 miliona, što je osam odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

U prošloj i ovoj godini, kroz razne mjere Vladine politike, pokrenuto je dosta reformskih aktivnosti.

“Obavljeno je 30.000 insekcijskih kontrola na unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu. Na unutrašnjem tržištu je u prvoj polovini godine utvrđeno 11.000 nepravilnosti, izdato 5.640 prekršajnih naloga i izrečeno 2,2 miliona novčanih kazni. Podnešeno je 100 krivičnih prijava sa akcentom na utaju poreza, ilegalni promet akcizne robe i bespravnu gradnju”, saopštio je Katnić.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6022 pregleda