PU i IRFCG: Cilj da ubrzamo proces kreditiranja i poboljšamo poresku naplatu

    2 dana pre 162 pregleda Izvor: PV Informer

Poreska uprava i Investiciono-razvojni fond (IRFCG) će u narednom periodu intenzivirati saradnju u oblasti digitalizacije kako bi se ubrzao proces odobravanja kredita, pobolįšala naplata poreskih potraživanja, te smanjila mogućnost zloupotrebe podataka definisano je Sporazumom o saradnji koji su danas potpisali Sava Laketić, vršilac dužnosti direktora Poreske uprave i Nikola Tripković, izvršni direktor Fonda.

„Potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Investiciono-razvojnim fondom predstavija značajan korak ka unapređenju međusobne saradnje u cilju ostvarivanja brojnih benefita za obje strane. Istakao bih značaj razmjene podataka između institucija kojom se smanjuje rizik njihove zloupotrebe i stvaraju preduslovi za razvoj digitalizacije poslovanja, kao i veći i efikasnïji stepen utvrđivanja i plaćanja poreskih obaveza“, naveo je Laketić, dodajući da će stvaranje povoljnih uslova za optimizaciju procesa odobravanja kreditnih sredstava od strane Fonda umnogome olakšat i i ubrzati sam proces kreditiranja, a sve za dobrobit gradana privrede i cjelokupne države.

Sporazumom je predviđeno uvezivanje informacionih sistema Poreske uprave i Fonda kako bi se obezbijedila razmjena podataka, unaprijedila transparentnost, efikasnost institucija i pojednostavile procedure.

„U Investiciono-razvojnom fondu cil nam je da ubrzamo proces kreditiranja i olakšamo pribavljanje potrebnih dokumenata. Kroz povezivanje naših informacionih sistema stvaramo uslove da optimizujemo procese, pa naši kljenti, kada se ispune obaveze definisane Sporazumom, više neće morati da pribavljaju dokumenta koja izdaje Poreska uprava, već ćemo ih obezbijediti kroz razmjenu dokumenata. Ovo je značajan korak za privredu, jer ćemo obezbijediti lakši pristup kreditima. Istovremeno, baze podataka kojima ćemo imati pristup biće kvalitetna osnova za kreiranja analiza, strategija poslovanja i novih proizvoda „, saopštio je Tripković.

Sporazumom je definisano da će Poreska uprava, kroz uvezivanje informacionih sistema, obezbijediti pristup dokumentima – izvodima iz Centralnog registra privrednih subjekata, rješenjima o registracii PDV, obrascima za godišnje račune, potvrdama o izmirenosti poreskih obaveza, kao i drugim podacima koji su potrebni za kreiranje internih procesa i procedura.

Foto: Poreska uprava