“Puno je 210 hiljada za robiju Šarića i Lončara”

  • 10 mjeseci pre
  • 519 pregleda
  • Izvor: Vijesti

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Fahra Ličina zatražila je od Vrhovnog suda reviziju pravosnažne presude Osnovnog suda u Pljevljima, prema kojoj Pljevljacima Dušku Šariću i Jovici Lončaru država treba da isplati ukupno oko 210.000 eura nematerijalne štete zbog neosnovanog lišavanja slobode.

Država treba da plati Šariću 103.000 eura zbog lišavanja slobode od 15. novembra 2010. do 23. aprila 2014. godine, a Lončaru 106.200 eura, iako je u pritvoru proveo šest mjeseci manje od Šarića.

Ličina je ocijenila da je prvostepeni sud prilikom donošenja odluka o visini naknade štete pogrešno primijenio materijalno pravo, zbog čega je visina naknade previsoko odmjerena.

Lončara i Šarića je Apelacioni sud 27. septembra 2017. godine oslobodio optužbi za pranje oko 20 miliona eura stečenih navodnom prodajom narkotika, nakon tri osuđujuće presude. Tu odluku prošle godine potvrdio je i Vrhovni sud.

Optužnicu protiv njih 2012. godine podigla je specijalna tužilteljka Đurđina Ivanović.

Sud konstatuje da pravo na naknadu štete tužiocima pripada na osnovu Ustava Crne Gore i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava, kao i na osnovu Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o obligacionim odnosima.

Dosuđeni iznosi, prema mišljenju sudija Višeg suda, “primjereni su štetnim posljedicama vezanim za ličnost tužioca proisteklim iz neosnovanog lišenja slobode i adekvatna nastaloj štetnoj posljedici”.

Prema ocjeni suda, predstavljaju poseban oblik moralne satisfakcije na koju ima pravo osoba koja je neosnovano lišena slobode, odnosno čije se pritvaranje u konačnom pokazalo neopravdanim.

Sud konstatuje da je prilikom odlučivanja o visini naknade, prvostepeni sud uzeo u obzir sve objektivne i subjektivne okolnosti koje su mogle biti od uticaja na prirodu, težinu i trajanje duševnih bolova te da dosuđeni iznos predstavlja pravičnu naknadu za pretrpljene duševne bolove.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.