Radi se napredna studija lokacije za SE Krupac – Elektroprivreda planira gradnju elektrane kapaciteta 47 MWp

    3 sedmice pre 307 pregleda Izvor: me.ekapija.com

Zajednička ponuda Dornier Group East i Dornier Suntrace GMBH izabrana je kao najpovoljnija na tenderu za izradu napredne studije lokacije solarne elektrane (SE) Krupac u Nikšiću, sa predlogom koncepta elektrane.

Tender je u aprilu raspisala Elektroprivreda Crne Gore, a vrijednost je bila 25.000 EUR bez PDV-a. Firme koje su dobile posao i sa kojima je potpisan ugovor poslale su ponudu vrijednu 23.111 EUR sa PDV-om.

Kako je navedeno u projektnom zadatku, preliminarnim tehnoekonomskim elaboratom o mogućnostima izgradnje SE Krupac na vlasničkom zemljištu EPCG utvrđeni su osnovni okviri i pretpostavke potencijalnog projekta izgradnje SE Krupac i opravdanost sprovođenja daljih projektnih aktivnosti.

– Napredna studija se izvodi na bazi pouzdanog topografskog modela terena formiranog LIDAR tehnologijom. Studija koja je predmet ovog javnog poziva predstavlja naprednu procjenu fotonaponske – solarne elektrane kapaciteta približno 47 MWp, kakvu Elektroprivreda planira da izgradi, uključujući predlog bazičnog dizajna postrojenja – navedeno je.

Lokacija projekta se nalazi u opštini Nikšić u Crnoj Gori. Područje za istraživanje nalazi se u blizini jezera Krupac i udaljeno je oko 7 km od centra Nikšića. Očekuje se da će postrojenje pokrivati oko 42,5 ha.

U projektnom zadatku posalo je da će osnovni dizajn FN postrojenja uključiti izbor najpogodnije lokacije (lokacija) za elektranu i određivanje solarnog kapaciteta koji se može instalirati u tom području. Ovo će takođe uključiti

procjenu solarnih resursa i procjenu prinosa energije na odabranoj lokaciji praćenu tehno-ekonomskom optimizacijom i procjenom CAPEX -a i OPEX –a projekta.

Takođe, navedeno je, kada se odabere lokacija, konsultant će procijeniti potencijal solarnih resursa na pripremiti početni fajl tipične meteorološke godine (TMY) koji će se koristiti u procjeni prinosa energije. Na osnovu osnovnog dizajna postrojenja, konsultant će izraditi izvještaj o procjeni prinosa energije za lokaciju, uključujući sledeće:

• Opis lokacije i korišćeni izvori / meteorološki podaci;

• Procjena svih gubitaka sistema;

• Performance ratio postrojenja;

• Energetski prinos postrojenja;

• Varijacije u prinosu i performance ratiu tokom radnog vijeka postrojenja; i

• Neizvjesnost procjena.

Konsultant će sprovesti i tehničku i ekonomsku optimizaciju fotonaponskog postrojenja kako bi klijentu pružio najbolje potencijalno rešenje.

Kako je pisalo u tenderu, rok izvršenja ugovora je pet mjeseci od dana potpisivanja ugovora.