Radonjić poklonio sinu kuću od 110 kvadrata nekoliko mjeseci prije nego je dobio kredit od Vlade

    2 godine pre 687 pregleda Izvor: vijesti.me

Iste godine u kojoj je direktor Agencije za sprečavanje korupcije Sreten Radonjić dobio od Vlade 40.000 eura stambenog kredita pod povoljnim uslovima, ova institucija podijelila je 70.000 eura dijelu zaposlenih za rješavanje njihovih stambenih pitanja.

Mada je počela da radi 2016. godine, Agencija je dvije godine kasnije prvi put planirala sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih.

Direktor je početkom septembra 2018. godine formirao tročlanu komisiju koja je istog dana raspisala oglas za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u Agenciji dodjelom kredita za izgradnju stana, kupovinu stana ili poboljšanje uslova stanovanja.

“Prvobitno je bilo zamišljeno da se planirana sredstva rasporede za rješavanje stambene potrebe dodjelom kredita za izgradnju stana, kupovinu stana ili poboljšanje uslova stanovanja za dva zaposlena u Agenciji u iznosu od po 35.000 eura, ali su zaposleni na osnovu sprovedene ankete odlučili da se dodijeli 10 stambenih kredita (za 10 zaposlenih na neodređeno vrijeme u Agenciji) u iznosu od po 7.000 eura”, rečeno je “Vijestima” iz Agencije.

Pravo prijave imali su zaposleni koji do dana raspisivanja oglasa nisu riješili stambenu potrebu u skladu sa propisom Vlade, odnosno nadležnog organa lokalne samouprave.

Komisija je održala dvije sjednice. Na prvoj konstatovala je da je pristigla 21 prijava zaposlenih na oglas, a na drugoj njeni članovi su pristupili utvrđivanju činjenica i bodovanju prijava zaposlenih.

Početkom okotobra prošle godine sačinjena je rang lista, na koju, napominju u Agenciji, nije bilo žalbi zaposlenih.

“Vijestima” nisu konkretno odgovorili ko je dobio kreditna sredstva.

“Svih 10 kandidata koji su dobili sredstva su državni službenici Agencije visokorukovodnog kadra (pomoćnik direktora), ekspertskorukovodnog kadra (5 načelnika odsjeka i 1 načelnik odjeljenja) i ekspertskog kadra (3 službenika – samostalna savjetnika)”, stoji u odgovoru.

Pomoćnik direktora Agencije Savo Milašinović prijavio je sredinom decembra prošle godine da je dobio kredit u vanrednom imovinskom kartonu koji tretira uvećanje imovine za vrijednost veću od 5.000 eura.

Prema organizacionoj šemi na sajtu antikorupcija.me, Agencija ima četiri odsjeka pri Sektoru za sprečavanje sukoba interesa i kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja čiji su načelnici Maja Karas Bošković, Dušan Drakić, Snežana Pešić i Dragana Šuković.

Sektor za prevenciju korupcije, integritet, lobiranje i primjenu međunarodnih standarda ima tri odsjeka kojima rukovode načelnici Grozdana Laković, Kristina Braletić i Goran Durutović.

Predmetna sredstva su, kazali su iz Agencije, u četiri slučaja dodijeljena za potrebe rješavanja stambenih pitanja zaposlenih za koje je u postupku utvrđeno neposjedovanje prava svojine nad stambenim prostorom. Preostalih šest kandidata imaju stambeni prostor u svojini ili susvojini sa supružnikom, a sredstva ovim kandidatima su dodijeljena za adaptaciju odnosno poboljšanje uslova stanovanja.

Prema Odluci o rješavanju stambenih potreba državnih službenika i namještenika, na koju se poziva Agencije, stoji da se kredit za poboljšanje uslova stanovanja daje za period do 10 godina.

Među povoljnim uslovima za vraćanje kredita su otplata do 20 godina i umanjenje iznosa u visini od pet odsto za svaku punu godinu radnog staža, a najviše do 80 odsto iznosa dodjeljenog kredita.

Iz Agencije su potvrdili “Vijestima” da je jednom od navedenih 10 kandidata u međuvremenu prestao radni odnos.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, riječ je o sadašnjem pomoćniku ministarke javne uprave Suzane Pribilović, Dušanu Poloviću.

U Agenciji je bio načelnik Odjeljenja za informacione tehnologije.

Kredit od 7.000 eura pominje se u njegovom imovinskom kartonu.
Agencija je za ovu godinu tražila 100.000 eura za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih.

Zakonom je propisano da zaposleni u Agenciji imaju mjesečni dodatak na zaradu u iznosu od 30 odsto.

ASK: Direktor mišljenje nije tražio, jer nije u sukobu interesa

Direktor Agencije je odlukom Vladine Komisije za stambena pitanja dobio početkom januara prošle godine 40.000 eura stambenog kredita.

Radonjić nije prijavio kredit u imovinskom kartonu, ali insistira da nije imao obavezu da to uradi jer ga u tom trenutku nije iskoristio.
Iz Agencije su “Vijestima” kazali da on nije podnosio zahtjev za rješavanje stambene potrebe.

“Kada je u pitanju zahtjev za dobijanje kredita za poboljšanje uslova stanovanja, direktor nije tražio mišljenje Agencije o eventualnom sukobu interesa jer takav sukob ne postoji budući da dobijanje kredita ne može uticati na kvalitetan i efikasan rad Agencije u pogledu kontrole obaveza javnih funkcionera”, stoji u odgovoru Agencije.

Zakonom o sprečavanju korupcije propisano je da je javni funkcioner, kad posumnja da je u situaciji u kojoj postoji sukob interesa, dužan da preduzme mjere radi rješavanja sukoba interesa ili poštovanja ograničenja u skladu sa zakonom, kao i da Agenciji prijavi sumnju o postojanju sukoba interesa, koja o tome daje mišljenje.

Agencija, takođe, može dati mišljenje radi unapređenja prevencije korupcije, smanjenja rizika od korupcije i jačanja etike i integriteta u organima vlasti i drugim pravnim licima.

Prema imovinskom kartonu Radonjića, on je vlasnik stana od 86 metara kvadratnih koji je otkupio, objekta od 44 metra kvadratnih koji je stekao nasljeđem i kreditom i dijela zemljišta što je naslijedio od roditelja.

Nekoliko mjeseci prije nego što je dobio 40.000 eura pod povoljnim uslovima, direktor je sinu Filipu Radonjiću poklonio kuću od 110 metara kvadratnih.

Najnovije vijesti

Danas je Sveti Sava

27. januara 2022. 13:14

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 33378 pregleda

Divljak u gradu (VIDEO)

7. januara 2020. 14550 pregleda

Udes na Gukama

27. oktobra 2019. 13968 pregleda

Umro Živorad Bojović

22. jula 2020. 13707 pregleda

Pronađena lična karta

13. marta 2020. 12839 pregleda

TRAGEDIJA na mostu na Đurđevića Tari

27. jula 2021. 12270 pregleda

Japanske propalice

9. marta 2020. 12130 pregleda

Pronađena lična karta

27. aprila 2020. 12026 pregleda

Danas isplata materijalnih davanja

16. septembra 2020. 10869 pregleda
%d bloggers like this: