Rakočević: Očekujemo da direktorica ASK-a završi u Spužu

    9 meseci pre 491 pregleda Izvor: dan.co.me

Sindikat uprave i pravosuđa (SUiP) i Sindikat ASK-a podnijeli su više krivičnih prijava SDP-u zbog nezakonitog, nedomaćinskog rada i sticanja materijalne koristi direktorice ASK-a Jelene Perović i sa njom uvezanih bliskih lica, saopštio je predsjednik sindikata Nenad Rakočević.

On je rekao da se SUiP na taj korak odlučio jer Perović nije dostavila podatke na osnovu zahtjeva koje joj je Sindikat uprave i pravosuđa uputio 7. septembra na osnovu četiri zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama.

– Kako su svi rokovi za dostavu informacija od strane ASK-a istekli, zvanično smo predali i žalbu na nedostavljanje traženih informacija prema Agenciji za zaštitu ličnih podataka od koje očekujemo maksimalnu ekspeditivnost i poštovanje rokova, jer u prošlosti u nekim slučajevima nije postupala u skladu sa zakonskim imperativima – ističe se u saopštenju.

– Sumnjajući na brojne malverzacije direktorice ASK-a Jelene Perović pored traženih informacija Sindikat uprave i pravosuđa i Sindikat ASK-a podnijeli su više krivičnih prijava SDT u smislu nezakonitog, nedomaćinskog rada i sticanja materijalne koristi direktorice i sa njom uvezanih bliskih lica – ističe Rakočević.

Kao što je navedeno u isčekivanju smo bili da nam direktorica odgovori na sledeće zvanično tražene informacije:

Za direktoricu Jelenu Perović, zatim zaposlenog po osnovu nezakonitog ugovora o djelu Nikolu Lekića i za predsjednika Savjeta ASK-a Momčila Radulovića, dostavu informacija za period od 01.01.2021. do 31.07.2023.godine po osnovu:

– Pojedinačnih iznosa uplaćenih dnevnica za pojedinačna službena putovanja u zemlji i inostranstvu.

-Izvještaji sa službenih putovanja navedenih lica.

– Pojedinačnih iznosa uplaćenih ostalih troškova za pojedinačna službena putovanja u zemlji i inostranstvu (ostali troškovi smještaja, prevoza i slično).

– Odluke o isplati varijabilnog dijela zarade sa predlozima neposrednog rukovodioca organizacionih jedinica.

– Potrošeni iznos reprezentacije sa pratećim računima.

– Svi iznosi pojedinačno po osnovu naknada za članstvo u radnim grupama, komisijama, odborimna, savjetima i slično.

Svu potrebnu dokumentaciju po osnovu sprovedenih javnih nabavki za period 01.08.2020. do 21.07.2023.godine:

– Za nabavku službenih mobilnih telefona, vrsta telofona i kome je dodjeljen pojedinačno imenom (posebno imenom kome je koja vrsta dodjeljena odnosno zadužena).

– Za nabavku računara- lap topova, vrsta računara i kome je dodjeljen pojedinačno imenom (posebno imenom kome je koja vrsta dodjeljena odnosno zadužena).

– Za izradu IT sistema ASK-a sa firmom B-ONE, sa izvještajem o sprovedenoj nabavci, odnosno izvršenoj usluzi.

– Kopije svih vrsta ugovora sklopljenih sa licima koja nisu zaposlena po Rješenju na neodređeno, a koji se odnose na sve vrsta angažovanja, odnosno sve vrste ugovora sklopljenih za period od 01.01.2021. do 31.07.2023.godine.

– Svi izvještaji o izvršenom poslu, odnosno radu lica angažovanih po osnovu svih vrsta ugovora.

– Kartice potrošnje goriva službenog automobila BMW 318 Reg.broj PG KT 033 za period od 01.01.2021.god. do 31.07.2023.godine.

– Kartice potrošnje goriva službenog automobila Nisann X-Trail Reg.broj PG CG E23 za period od 01.01.2021.god. do 31.07.2023.godine.

– Svi računi gotovinskog plaćanja goriva službenih motornih vozila ASK-a, kao i vozila u privatnoj svojini.

– Sve analitičke kartice u posjedu ASK-a potrošnje goriva.

Jelena Perović nije dostavila ni jedno Rješenje o navedenim zahtjevima o slobodnom pristupu informacijama, te iz tog razloga osnovano sumnjamo da ista pokušava da sakrije svoja nezakonita djelovanja i nepočinstva, jer u suprotnom ukoliko je njen rad kao starješine organa kako sama navodi transparentan i u skladu sa zakonima, zašto onda nije dostavila traženu dokumentaciju.

– Pozivamo direktoricu ASK-a da se mane javnih dječijih, sitničavih, neargumentovanih prozivanja, kako sindikata, tako i pojedinih časnih i hrabrih radnika ovog kolektiva, jer nisu svi njeni kupljeni i prepanuti pioni. Pitamo je zašto otvoreno prijeti zaposlenima, ako smatra da je njen rad zakonit i častan. Zašto ih putem otvorenog mobinga pritiska i tjera da se ograđuju od izjava i postupaka sindikata. Odgovor je jednostavan, zato što direktorica ima mnogo repova iza sebe koje više ne može da sakrije.

Zaposleni ASK-a najbolje znaju kompletno stanje u ovom organu. Veliki broj odlučnih i hrabrih pojedinaca koji rade u ovoj instituciji gotovo od njenog osnivanja neće dozvoliti da neko zarad ličnih interesa i zarad zaštite svojih nečasnih prijatelja iz prošlih vremena degradira i uništi ovaj tako značajan državni organ.

– Sindikat ASK-a i Sindikat uprave i pravosuđa će istrajati u borbi protiv nezasite direktorice i njenih satelita. Naša borba je tek počela, a očekujemo da krajnji ishod bude UIKS, gdje bi direktorica dijelila sobu sa svojom mentorkom, odnosno i sa ostalim bliskim prijateljima koji se tamo nalaze ili ka tamo preferiraju – poručuje Rakočević.