Raspisan tender za sanaciju i presvlačenje kolovoznih i pješačkih površina asfaltom

    2 sedmice pre 298 pregleda Izvor: pljevlja.me

Opština Pljevlja je (04.04.2021. godine) objavila tendersku dokumentaciju za izvođenje radova na sanaciji i presvlačenju kolovoznih i pješačkih površina asfaltnom masom na gradskim saobraćajnicama u Pljevljima, procijenjene vrijednosti 230.000 eura sa uračunatim PDV-om.

Tenderskom dokumentacijom obuhvaćeni su: izvođenje asfalterskih radova na sanaciji i presvlačenju oštećenja ugradnjom i valjanjem asfaltne mase, ugradnja sa valjanjem nosećeg sloja asfaltnom masom na sloju od tampona, kao i svi pripremni radovi površina za ugradnju asfaltne mase na kolovoznim i pješačkim površinama.

Planirano je da se radovima na sanaciji prethodno asfaltiranih saobraćajnica ugradi 1.440 tona asfaltne mase debljine 4-6 centimetara, dok je za saobraćajnice sa makadamskim kolovoznim zastorom planirana ugradnja 800 tona asfaltne mase debljine 6 centimetara.

Ponude se dostavljaju randim danima zaključno sa danom 05.05.2021. godine u 11:00 časova i to neposrednom predajom na arhivi naručioca ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Opština Pljevlja, Ulica Kralja Petra I br.48.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 05.05.2021. godine u 11:30 sati, na adresi: Opština Pljevlja, Kralja Petra I br. 48. 

Rok za izvođenje radova je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa – razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.

Najnovije vijesti

Prognoza vremena – 18. april

17. aprila 2021. 19:11

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 20229 pregleda

Pljevaljska „vještica u magli“

20. decembra 2020. 8296 pregleda

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27. marta 2020. 7491 pregleda

Na Jabuci “pali” šverceri narkotika

15. jula 2019. 7420 pregleda

Pljevlja u doba Korone 19.03.2020. (VIDEO)

19. januara 2021. 7261 pregleda

Divljak u gradu (VIDEO)

7. januara 2020. 7072 pregleda
%d bloggers like this: