Rebalansom budžeta obezbijeđen novac za grijanje u školama

    12 meseci pre 209 pregleda Izvor: cdm.me

Iako se ranije u javnosti spekulisalo da postoji bojazan da škole širom Crne Gore neće imati dovoljno energenata za grijanje obrazovnih ustanova iz Ministarstva prosvjete, kažu da su učinili sve da do toga ne dođe. Rebalansom budžeta za ovu godinu obezbijeđena su sredstva za grijanje u školama, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete. Sezona grijanja u vaspitno obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori počinje 15. oktobra.

Prioritet Ministarstva prosvjete je kako su istakli da se obezbijedi funkcionisanje vaspitno-obrazovnog sistema, što znači da su preduzete sve aktivnosti kako bi se nastava u školama odvijala redovno.

“Ministarstvo prosvjete je budžetom za 2022. godinu planiralo sredstva za nabavku energenata za grijanje u vaspitno obrazovnim ustanovama. S obzirom na sva dešavanja na tržištima energenata po pitanju cijena i naglog skoka cijena energenata, sredstva koja su dobijena budžetom za 2022. godinu su bila nedovoljna za ove nabavke i rebalansom budžeta su dobijena dodatna za ove namjene”, kazali su iz resora na čijem čelu je Miomir Vojinović.

Pojasnili su da Ministarstvo prosvjete kroz javne nabavke obezbjeđuje ugalj i pelet kao i sredstva za ogrijevno drvo za vaspitno-obrazovne ustanove.

“Uprava za katastar i državnu imovinu kroz objedinjene nabavke nabavlja lož ulje i tečni nafni gas za potrebe vaspitno-obrazovnih ustanova”, ističu u izjavi.

Novčana sredstva za ogrijevno drvo su, kako kažu, obezbijeđena i vaspitno-obrazovne ustanove su nabavile ogrijevno drvo.

“Za isporuku uglja imamo vazeći ugovor po kome se vrše isporuke uglja vaspitno- obrazovnim ustanovama i ovaj ugovor ističe krajem oktobra mjeseca. Imajući to u vidu, u narednim danima će biti objavljen novi tender za nabavku uglja”, najavili su iz Ministarstva prosvjete.

Tender za isporučioca peleta još nije raspisan jer su se, dodaju, čekala dodatna sredstva koja su dobijena rebalansom Budžeta usvojenim prošle nedjelje. Iz Ministarstva prosvjete navode da će teneder biti raspisan u toku naredne nedjelje, zbog predviđene administrativne procedure.

“Tendersku proceduru za nabavku lož ulja i tečnog naftnog gasa za potrebe Ministarstva i obrazovno-vaspitnih ustanova sprovodi Uprava za katastar i državnu imovinu i do današnjeg dana još nije raspisan javni poziv za nabavku lož ulja i tečnog naftnog gasa. Takođe i na pozicijama za ove javne nabavke je bilo nedovoljno sredstava za količine koje su potrebne za sve vaspitno-obrazovne ustanove, ali su rebalansom obezbijeđena”, zaključuju u izjavi iz Ministarstva prosvjete.