Remedijacija kasete 2 Te Pljevlja, na deponiji Maljevac počinje 18.09.2019.godine

    3 godine pre 530 pregleda Izvor: PV Informer

Redakcija portala „PV Informer“ uputila je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore pitanje : ZAŠTO SE KASNI SA POČETKOM RADOVA KASETE 2 TE PLJEVLJA NA DEPONIJI MALJEVAC ?

ODGOVOR AGENCIJE PRENOSIMO U CJELINI :

„Podsjećanja radi, Vlada Crne Gore je 2014.g. potpisala Ugovor o zajmu sa Svjetskom bankom, kako bi se finansirala realizacija projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje-IWMCP“, u okviru kojeg je planirana sanacija istorijskih lokacija (KAP – deponija čvrstog otpada i bazeni crvenog mulja; Jadransko brodogradilište Bijela – deponija grita, Termo-elektrana Pljevlja – deponija pepela i šljake Maljevac i Flotaciono jalovište Gradac – Pljevlja). Razvojni cilj IWMCP Projekta je da se smanji rizik od zagađenja prirodnih resursa Crne Gore, kao i rizik po javno zdravlje koji postoje zbog kontaminacije sa pet deponija industrijskog otpada. Agencija za zaštitu prirode i životne sredine određena je za implementacionu jedinicu projekta.

Vezano za remedijaciju deponije Maljevac, Vlada Crne Gore je zaključcima broj 07-1133, od 13.04.2017 godine, zadužila Ministarstvo finansija i EPCG da zaključe poseban Ugovor za korišćenje sredstava kredita za remedijaciju predmetne deponije. Ugovor je potpisan 27.03.2018. godine, a na osnovu člana 5 stav 8 predmetnog Ugovora zakljućen je Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi Projekta “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” za remedijaciju lokacije Pljevlja (deponije pepela i šljake Maljevac).

Agencija za zaštitu priroode i životne sredine objavila je 02.04.2019. godine tender za izbor izvođača radova na remedijaciji deponije pepela i šljake „Maljevac, odnosno na rekultivaciji kasete II, rekultivaciju nizvodnih kosina, sanaciju klizišta, izmještanju Paleškog potoka sa izgradnjom pumpe procjednih voda, izgradnji trafostanice i ostale eklektro infrastrukture za potrebe pumpne stanice drenažnih voda. Ugovor sa izabranim izvođaćem radova, konzorcijumom BEMAX/TERMOSISTEM/RAMEL. D.O.O -MNE (Montenegro), potpisan je 23.07.2019. godine. Pripremeni radovi, koji podrazumijevaju mobilizaciju opreme, mehanizacije i ljudstva,  su shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata prijavljeni Ministarstvu održivog razvoja i turizma, odnosno Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje

07.08.2019. godine. Pored navedenog, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine objavila je 18.04.2019. godine Zahtjev za izražavanje interesovanja za izbor nadzora nad izvođenjem radova. Ugovor je potpisan 22.07.2019. godine sa konzoricijumom NIK COMom (Nikšić)/Institutom za metalurgiju i rudarstvo (Bor). 

Članom 3 Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza Projekta “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” za remedijaciju lokacije Pljevlja (deponije pepela i šljake Maljevac), potpisanog između Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i EPCG,  Agencija se ovavezuje da:

  1. Vrši kontrolu tenderskog postupka za odabiir izvođača radova i/ili dobavljača usluga;
  2. Zaključuje Ugovore sa izvođačima radova i /ili dobavljačima usluga;
  3. Vrši kontolu kvaliteta i kvantiteta radova po Ugvorima sa izvođačima radova i/ili dobavljačima usluga;
  4. Vrši provjeru i usklađenost dokumentacije sa stvarno izvšenim radovima i Glavnim projektom.

Iz navednog se može zaključiti da Agencija nije odgovorna za održavanje kasete II, pa samim tim ne može ni biti nadležna za istu.

U članu 8 pomenutog Ugovora navedeno je slijedeće:

U cilju izvodjenja radova i/ili pružanja usluga, EPCG se obavezuje da Agenciji:

1. preda revidovan Glavni projekat Nastavka korišćenja i fazne rekultivacije deponije Maljevac – knjiga 4 sveska 2, knjiga 12 sveska 2, knjiga 11, knjiga 10, knjiga 15,

2. Preda građevinsku dozvolu, nakon pribavljanja iste od strane nadležnog organa;

3. Obezbijedi nesmetan pristup lokaciji u cilju izvođenja radova i/ili pružanja usluga.

Od gore navedenog, EPCG je uredno predala Glavni projekat Agenciji 01.08.2019. godine. Pribavljena je i predata Građevinska dozvola za rekonstrukciju kasete 2, dok je tek 10.09.2019. godine EPCG prijavila radove na sanaciji klizišta Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje.

Shodno dinamičkom planu koji je sastavni dio Ugovora za izvođenje radova, konkretni radovi na remedijaciji zvanično počinju 18.09.2019. godine“.Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

PV Informer
%d bloggers like this: