RUDNIK Prvoj banci duguje još 2,3 miliona eura

    4 sedmice pre 273 pregleda Izvor: dan.co.me

Rudnik uglja Pljevlja (RUP) završio je prošlu godinu sa 9,55 miliona neto dobiti, što je za skoro tri miliona više u odnosu na 2018. Prihodi preduzeća, čiji je stopostotni vlasnik Elektroprivreda (EPCG), lani su porasli za četiri miliona, na 47,2 miliona, dok su rashodi uvećani za 1,2 miliona na 35,9 miliona. Stalna imovina preduzeća je uvećana za 2,4 miliona i na kraju 2019. godine je iznosila 65,2 miliona.

Revizorski izvještaj Rudnika uglja pokazuje da državno preduzeće ima kredit kod Prve banke, čiji je najveći akcionar Aco Đukanović. On je bio vlasnik 11 odsto akcija Rudnika uglja i na njegov i predlog A2A, EPCG, odnosno država, odlučila je da otkupi sve akcije Rudnika po cijeni od 6,4 eura, odnosno oko 33 miliona ukupno.

Dug Rudnika uglja po osnovu dugoročnog kredita kod Prve banke na kraju 2019. godine iznosio je 2,3 miliona. Kako piše u izvještaju, kamata za taj kredit je 3,75 odsto. Na godišnjem nivou rata za kredit iznosi 290 hiljada eura. U izvještajima se upravo taj iznos – 290 hiljada – vodi kao kratkoročni kredit, odnosno dio dugoročne obaveze do jedne godine.

Društvo ima upisanu kaucionu hipoteku na zemljištu LN broj 383 KO Ilino brdo i za obezbjeđenje budućeg uslovnog potraživanja iz ugovora o jemstvu Elektroprivrede datog kao garancija za izmirenje obaveze po dugoročnom kreditu kod Prve banke – piše u izvještaju.

Dugoročni kredit kod Prve banke je uzet dok je Aco Đukanović bio vlasnik 11 odsto akcija Rudnika. Tada, preduzeće nije bilo u većinskom državnom vlasništvu, već je država imala oko 30 odsto udjela, a najveći akcionar je bila A2A sa oko 40 odsto akcija. Ovo je jedini kredit Rudnika uglja. Izvršni direktor Rudnika je Slavoljub Popadić. On je ujedno i član Odbora direktora Prve banke. Na čelu borda direktora je Aleksandar Mitrović.

U izvještaju nezavisnog revizora BDO navedeno je da je Rudnik uglja vlasnik 44 akcije Prve banke, koje su na 31. decembar 2019. godine vrijedile 32.400 eura, 12 hiljada manje nego na kraju 2018. godine. Vrednovane su po tržišnoj cijeni na Montenegroberzi.

Rudnik na godišnjem nivou plaća 672.300 eura po osnovu fiksne koncesione naknade, dok se promijenljiva obračunava kao razlika 2,5 odsto vrijednosti proizvodnje i fiksnog dijela.

Osim kredita prema Prvoj banci, Rudnik ima dugoročne obaveze po osnovu koncesija i reprograma duga u iznosu od pet i po miliona. Obaveze po osnovu koncesije iznose 2,6 miliona, a po osnovu reprograma poreskih obaveza 2,9 miliona. Kod kratkoročnih obaveza situacija je ista. Osim kratkročnog kredita od 290 hiljada kod Prve banke, koji je dio dugoročnog kredita, kratkoročne obaveze se odnose na koncesione naknade i obaveze po osnovu reprograma u ukupnom iznosu od 2,25 miliona. Po osnovu reprograma 1,7 miliona, a po osnovu koncesionih naknada 513 hiljada.

Potraživanja od kupaca najvećim dijelom se sastoje od potraživanja prema Termoelektrani Pljevlja za isporučeni ugalj u vrijednosti 6,3 miliona. Vlasnik TE Pljevlja je EPCG.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6287 pregleda