Rudnik uglja uništio lokalni put u Crljenicama

    1 mjesec pre 302 pregleda Izvor: PV Informer

Mještani sela Crljenice više puta su se obraćali rukovodstvu Rudniku uglja A.D. Pljevlja za popravku dijela lokalnog puta Trlica – Adrovići, koji koriste teretna vozila Rudnika

Kako su nam kazali mještani sela Crljenice do oštećenja puta je došlo uslijed velikog tereta koji gotovo svakodnevno prevoze teretna vozila Rudnika, već duži niz godina.

Pored oštećenja (udarnih rupa) na kolovoznom zastoru, u više navrata je dolazilo do pucanja seoskog crijeva za vodu koje prolazi ispod kolovoznog zastora na jednom dijelu, kao i oštećenja automobila uslijed padanja kamenja sa teretnih vozila. Takođe se stvara ogromna prašina prilikom prevoza tereta a problem postaje još izraženiji, usled padavina, kada se rupe napune vodom i zbog neprimjećenosti istih mnogi oštećuju svoje automobile. Prvim zahtjevom za popravku puta obratili smo se rukovodstvu Rudniku dana 30.10.2017. godine, a koko nismo dobili nikakav odgovor, po istom pitanju se interesujemo o zahtjevu dana 19.04.2018. godine. Dana 23.04.2018. godine dobijamo odgovor od strane pomoćnika izvršnog direktora Rudnika Velimira Janjića u kome se između ostalog navodi da su naši navodi tačni i da će sanacija puta biti izvršena u drugom i trećem kvartalu 2018. godine. S obzirom da do realizacije istog nije došlo, obraćamo se zahtjevom gospodinu Janjiću dana 04.02.2019. godine da nas obavjesti o razlozima neispunjavanja obećanog i šta dalje planira da uradi u vezi istog problema. Kako i tada nismo dobili nikakav odgovor, obraćamo se dana 10.07.2019. godine Sekretarijatu za inspekcijske poslove – Inspektoru za puteve sa zahtjevom za vršenje inspekcijskog nadzora. Izlaskom na lice mjesta inspektora za puteve dana 17.07.2019. godine, sačinjen je zapisnik u kome se između ostalog navodi da su kolovozne površine puta oštećene u vidu učestalih udarnih rupa i ulegnuća, kao i da je na lokalnom putu naneseno blato i prljavština. U izjavi na zapisnik gospodin Janjić između ostalog navodi da su u toku aktivnosti na konačnom otpočinjanju i radovima, u okviru čega će biti sanirane predmetne dionice.Koko do današnjeg dana ništa nije preuzeto, obraćamo se rukovodstvu Rudniku dana 02.06.2020. godine sa zahtjevom da nam odgovori kada će biti izvšena popravka puta, s obzirom da je problem postao još izraženiji.Očekujemo od rukovodstva Rudnika da ozbiljno shvati naš zahtjev i problem riješi mirnim putem na obostrano zadovoljstvo, navodi se u saopštenju mještana sela Crljenice koji su podsjetili da ukoliko se ništa ne preduzme po rješavanju nastalog problema slijedi blokada lokalnog puta.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6046 pregleda