Sajber prijetnje ,,rješavaju“ bez – sajber strategije

    3 meseca pre 253 pregleda Izvor: pobjeda.me

Foto: Pixabay –

Vlada Dritana Abazovića, iako je bila obavezna, nije donijela strategiju za suprostavljanje hibridnim prijetnjama. Osim toga, tokom mandata te vlade, nije usvojena strategija sajber bezbjednosti Vojske Crne Gore 2023-2026. niti akcioni plan za implementaciju.

To proizilazi iz Informacije o presjeku zatečenog stanja u Ministarstvu odbrane, koju je objavio taj resor pod rukovodstvom Dragana Krapovića iz Demokrata.

– Tokom 2023. godine nije bilo izrade novih strateških dokumenata politike odbrane. Takođe, nije donošena strategija za suprostavljanje hibridnim prijetnjama, što je bila obaveza Vlade Crne Gore iz Programa pristupanja Crne Gore (PPCG) Evropskoj uniji za 2023. godinu – navedeno je u dokumentu.

Vlada Crne Gore je u 2023. godini formirala Interresornu komisiju za suprotstavljanje hibridnim prijetnjama, sa zadatkom izrade Nacrta strategije za suprotstavljanje hibridnim prijetnjama, čiji predsjednik je bio predstavnik Vlade.

– Komisija je izradila Nacrt strategije čije usvajanje se planira Programom rada Vlade za 2024. godinu. U planiranom roku nije realizovana aktivnost usvajanja strategije sajber bezbjednosti Vojske Crne Gore 2023-2026. i akcionog plana za implementaciju. Usvajanje predmetne strategije sa akcionim planom za njenu implementaciju prolongirano je za IV kvartal tekuće godine – piše u Izvještaju.

Plan sadašnje vlade je, da do kraja IV kvartala tekuće godine, usvoji strategiju sajber bezbjednosti Vojske Crne Gore 2023-2026. i akcioni plan za njenu implementaciju.

Ovakve informacije posebno su zabrinjavajuće imajući u vidu da su napadi na informacionu mrežu Vlade Crne Gore počeli 22. avgusta a da je praktično narednih pola godine bilo onemogućeno pristupanje sajtu Vlade, imejlovima, kao i sajtovima institucija kao što su tužilaštva, sudovi, katastar, Uprava prihoda i carina…

Iz Ministarstva odbrane Crne Gore je 12. septembra objavljeno da će SAD donirati 23 miliona dolara za opremanje crnogorske vojske, a da će poseban fokus biti na snaženju kapaciteta iz oblasti sajber odbrane, u svjetlu tadašnjih napada.

Međutim, kako se vidi u objavljenim dokumentima, prethodna Vlada praktično da nije uradila ništa da osnaži sajber odbranu zemlje.

U međuvremenu je formiran i Regionalni sajber centar u Podgorici. Mada je tadašnji premijer u maju, prilikom otvaranja centra, naveo da će postati ključno mjesto gdje se stiču znanja i vještine iz te oblasti, više od pola godine kasnije u centra u nema značajnijih aktivnosti o kojima je javnost obaviještena.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj rekao je nedavno da u korak s digitalizacijom mora ići i sajber bezbjednost, jer je prošlogodišnji napad na Vladinu informacionu infrastrukturu otkrio slabosti i rizike.

– Uspostavili smo Vladin CIRT tim, koji je zadužen da u režimu 24/7 nadgleda mrežu državnih organa. Pristupili smo i izradi novog zakona o informacionoj bezbjednosti u koji je sadržana NIS2 direktiva Evropske unije, kako bismo već sada uskladili zakonodavstvo sa standardima Evropske unije, koji je upućen Evropskoj komisiji na mišljenje. Usvajanjem ovog zakona biće obezbijeđeni uslovi za adekvatno sprovođenje mjera informacione bezbjednosti u pravcu zaštite kritične informacione infrastrukture – pohvalio se Dukaj.