Saopštenje Centra bezbjednosti Pljevlja

    9 meseci pre 1169 pregleda Izvor: PV Informer

Saopštenje

Odjeljenje bezbjednosti Pljevlja će u narednom periodu, počev od 24.03.2023. u sklopu redovnih aktivnosti, vršiti pojačanu kontrolu nepropisno parkiranih vozila, naročito u blizini vrtića, škola, zgrade opštine Pljevlja, banaka i kod Pošte u Pljevljima.

U vremenu od 24.03. do 31.03.2023.godine prema građanima će se preduzimati mjere sa akcentom na upozorenja, nakon čega će svi vozači biti sankcionisani, shodno odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima: „Vozač ne smije da zaustavi, odnosno parkira vozilo na mjestu na kome bi ono ugrožavalo bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju, ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka“.

Apelujemo na građane da budu odgovorni i savjesni vozači i propisno parkiraju svoja vozila na za to predviđenim mjestima.

S poštovanjem,

Haris Đurđević, glavni policijski inspektor