Saopštenje sa 31. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

    10 meseci pre 233 pregleda Izvor: antikorupcija.me

Savjet Agencije razmatrao je sjednici Drugi kvartalni izvještaj o radu i Informaciju o psrovođenju Plana kontrole nadzora za izbore koji će se održati 30. avgusta 2020. godine.

Kada je u pitanju Izvještaj o radu, konststovano je da su u II kvartalnom periodu realizovane su sve aktivnosti predviđene Planom rada Agencije za 2020. godinu.

U domenu sprječavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja u vršenju javnih funkcija, Agencija je dala 22 Mišljenja o postojanju sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija, nakon kojih podnijeto 7 javnih funkcionera podnijelo ostavke na javne funkcije.

Uprkos situaciji koju je izazvala pandemija Covid-19, zabilježen je porast procenta prijavljenih donacija u odnosu na prethodnu godinu za 14,2%, kao i konstantan trend rasta prijavljenih donacija od početka rada ASK. Do kraja izvještajnog perioda, od strane 23 organa vlasti su prijavila ukupno 168 poklona, 115 organa vlasti je prijavilo je 264 sponzorstva, dok je od strane 200 organa vlasti prijavljeno ukupno 1014 donacija.

Od početka godine do 1. jula nadležnom Odsjeku dostavljeno je ukupno 6605 izvještaja o prihodima i imovini, od čega su 5073 izvještaja dostavili javni funkcioneri, 1439 državni službenici, a 93 notari i javni izvršitelji. Svi podnijeti izvještaji su administrativno – tehnički provjereni.

Započeta je provjera tačnosti i potpunosti podataka u izvještajima o prihodima i imovini. Od predviđenih 872 izvještaja, u obradi je 243.

Kada su u pitnju predstaojeći parlamentarni i lokalni izbori, Agencija je formirala Radnu grupu za praćenje izborne kampanje koja će vršiti kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, odnosno nadzor nad sprovođenjem ZFPSiIK u toku predstojećih izbora.

Usovjen je Plan kontrole i nadzora, koji sadrži Plan kontrole na terenu i Plan PR aktivnosti Agencije tokom kampanje.

U izvještajnom periodu podnijeto je 17 prijava zviždača, dok je u radu pred Agencijom bilo ukupno 19 postupaka po prijavama, od kojih je okončano 7 u kojima nije utvrđeno ugrožavanje javnog interesa.

Agenciji su podnešena dva zahtjeva za zaštitu zviždača. U jednom predmetu zatražena je dopuna zahtjeva, dok je postupak po drugom zahtjevu u toku. U izvještajnom periodu okončan je jedan predmet po zahtjevu za zaštitu iz 2019. i donijeto Mišljenje u kojem je utvrđeno da je nastala šteta po zviždača, te data preporuka poslodavcu o tome šta treba da preduzme da bi se šteta otklonila.

U izvještajnom periodu 5 organa vlasti je prvi put usvojilo i Agenciji dostavilo plan integriteta, dok je od 1. januara 2016. godine dostavljeno 695 planova integriteta. Dostavljeno je ukupno 589 izvještaja o sprovođenju plana integriteta u 2019. godini.

Agencija je nadležnom sudu za prekršaje podnijela ukupno 240 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja ZSK i ZFPSiIK.

U izvještajnom periodu okončano je ukupno 40 postupaka (uključujući i one po zahtjevima iz prethodnog perioda), od čega su u 75% izrečene sankcije. Ukupan iznos novčanih kazni je 13.840€.

Plan budžeta Agencije za prvih pola godine iznosi 873.001,50€, a procenat izvršenja je 58,27%.

Kada je u pitanju sprovođenje Plana kontrole i nadzora za predstojeće izbore, opštine su isplatile ukupno 107 socijalnih pomoći u ukupnom iznosu od 17.712,74€.

Od strane Ministarstva finansija i opština dostavljena je 221 odluka, na osnovu kojih su isplaćena sredstva iz budžetske rezerve u iznosu od 10.545.378,01€. Od tog iznosa, Ministarstvo finansija je isplatilo 10.398.397,24€, dok su opštine isplatile 146.980,77€.

Iz tekuće budžetske reserve, u periodu od 21. juna do 19. jula isplaćeno je 653 jednokratnih novčanih pomoći u ukupnom iznosu od 45.909,10€.

Ostale isplate iz budžetske rezerve odnosile su se na naknade za odvojeni život za specijalizante u sektoru javnog zdravlja za april 2020; sprovođenje Odluke Ustavnog suda na ime potraživanja za 147 bivših radnika Radoja Dakića; Program pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije; Program podrške poljoprivredi i ribarstvu i dr.

Nakon analize objavljenih podataka, zatraženo je izjašnjenje od Opštine Plužine, radi isplate, po zahtjevu D.O.O. “Komunalno” Plužine, subvencija komunalnih usluga korisnicima penzije niže od 200€ u iznosu od 1.130,05€, suprotno članu 42 Zakona koji se odnosi na zabranu otpisa dugova u period od dana raspisivanja do dana održavanja izbora. Postupak je u toku.

Kada su u pitanju politički subjekti, do sada je otvoreno 18 žiro računa od strane devet političkih subjekata, od čega je sedam računa za Lokalne izbore u Tivtu, a ostalih 11 za Parlamentarne i Lokalne izbore u opštinama Andrijevica, Budva, Kotor i Gusinje.

Za pet izvještajnih perioda ukupno je dostavljeno 34 petnaestodnevnih Izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica i prijavljeno ukupno 158.310€ priloga od 169 fizičkih lica. Priloga od pravnih lica nije bilo. Prva tri perioda odnose se na Lokalne izbore u Tivtu, dok posljednja dva obuhvataju i izbore za poslanike u Skupštini Crne Gore, kao i izbore za odbornike u Skupštini opštine Andrijevice, Budve, Kotora i Gusinja.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 22205 pregleda

Pljevaljska „vještica u magli“

20. decembra 2020. 8415 pregleda

Na Jabuci “pali” šverceri narkotika

15. jula 2019. 7814 pregleda

Divljak u gradu (VIDEO)

7. januara 2020. 7645 pregleda

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27. marta 2020. 7606 pregleda

Pljevlja u doba Korone 19.03.2020. (VIDEO)

19. januara 2021. 7377 pregleda
%d bloggers like this: