SAOPŠTENO IZ VLADE – “Usled epidemije došlo do pada ekonomskih aktivnosti, Ministarstvo stupilo u kontakt sa MMF, SB i EK”

    2 mjeseca pre 178 pregleda Izvor: vijesti.me

Vlada je prihvatila Informaciju o zaključenju kreditnog aranžmana sa Evropskom komisijom u okviru Programa makrofinansijske pomoći zemljama iz procesa proširenja i susjednim državama u kontekstu pandemijske krize COVID-19.

Usled epidemije koronavirusa u Crnoj Gori, došlo je do pada ekonomskih aktivnosti, što je za posljedicu imalo pad budžetskih prihoda i neplanirani porast budžetskih rashoda, saopšteno je iz Vlade.

“U okviru brzog reagovanja Crne Gore, u cilju obezbjeđivanja nedostajućih budžetskih sredstava za finansiranje budžeta za 2020. godinu i eventualno stvaranje fiskalne rezerve za 2021. godinu, odmah nakon proglašenja pandemije, Ministarstvo finansija stupilo je u kontak Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), Evropskom komisijom (EK) i Svjetskom bankom (WB), kao i sa domaćim i inostranim bankama u cilju obezbjeđenja finansijslih sredstava. U tom smislu, kreditni aranžman vrijedan 74,2 miliona eura sa MMF-om zaključen je 23. juna 2020. godine”, navodi se u saopštenju.

Kada je u pitanju kreditni aranžman sa Svjetskom bankom u iznosu od 25 miliona eura, pregovori su završeni, a konačna odluka Odbora direktora Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) očekuje se sredinom jula 2020. godine, kazali su iz Vlade.

Kada je riječ o zaključenju kreditnog aranžmana sa Evropskom komisijom, 25. maja 2020. godine Evropski parlament i Savjet Evropske unije usvojili su Odluku o obezbjeđivanju makrofinansijske pomoći zemljama iz procesa proširenja i susjednim državama u kontekstu pandemijske krize COVID-19.

“Tom Odlukom Crnoj Gori stavlja se na raspolaganje makrofinansijska pomoć do 60 miliona eura u obliku zajma koja će se isplatiti u dvije rate od po 30 miliona eura, sa razmakom od namanje tri mjeseca između dviju rata. U tom kontekstu,Vlada je prihvatila Memorandum o razumijevanju i Ugovor o kreditu između Evropske komisije (kao Zajmodavca), Crne Gore (kao Zajmoprimca) i Centralne banke Crne Gore (kao Agenta Zajmoprimca)”

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6599 pregleda