Šariću i Vučiniću potvrđena odluka o jemstvu

    1 mesec pre 407 pregleda Izvor: borba.me
Foto: Apelacioni sud Beograd

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sjednice vijeća, donijelo je rješenje kojim je odbilo kao neosnovanu žalbu i potvrdilo prvostepeno rješenje Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal, od 3. aprila, kojim je prema okrivljenima Milanu Vučiniću određeno jemstvo od 300.000 evra u dinarskoj protivvrijednosti, a prema okrivljenom Dušku Šariću jemstvo od 800.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

– Prilikom donošenja ovakve odluke za okrivljene pravilno je postupio prvostepeni sud. Najprije, imao je u vidu da se radi o licima koja su opravdano sumnjiva da su pripadnik organizovane kriminalne grupe koju je organizovao Darko Šarić, kao i, a u vezi sa načinom izvršenja krivičnih djela i težinom posljedice koja je nastupila, opravdanu sumnju u pogledu njihove uloge u izvršenju krivičnih djela za koja se terete. Kada se uzme u obzir obećanja ovih okrivljenih da se do kraja krivičnog postupka neće kriti, da će se uredno odazivati na sve pozive suda, da je kada je u pitanju Vučinić od posljednje osude proteklo skoro osmnaest godina, za koje vrijeme nije osuđivan, te da je Duško Šarić neosuđivano lice, njihove lične i porodične prilike, da žive na adresi poznatoj sudu, za koju su čvrsto vezani, gdje im je centar porodičnih i životnih aktivnosti, sve navedene okolnosti, i po stavu Apelacionog suda, pružaju dovoljnu garanciju da će mjera jemstva biti adekvatna i dovoljna za obezbijeđenje njihovog prisustva na glavnom pretresu i dalje nesmetano vođenje krivičnog postupka – – navodi se u saopštenju Apelacionog suda.

Prvostepeni sud je, objašnjava se dalje, prilikom određivanja visine novčanog iznosa jemstva, u sklopu ličnih prilika ovih okrivljenih, uzeo u obzir i njihovo imovno stanje, kao i činjenicu da su se po pokretanju krivičnog postupka već nalazili izvjestan period u bjekstvu, odnosno Vučinić se nalazio na teritoriji Republike Srbije, a Duško Šarić na teritoriji Beograda, pri čemu su se sami predali nadležnim organima 4. januara 2024., pravilno ocijenjujući da se određivanjem jemstva u pomenutim novčanim iznosima u konkretnom slučaju ostvaruje svrha ovih mjera obezbjeđenja.