Simović: Otvoriće se brojna nova kvalitetna i sigurna radna mjesta

    2 mjeseca pre 258 pregleda Izvor: pobjeda.me

Potpredsjednik Vlade Milutin Simović danas je okviru Vladinog Trećeg paketa socio-ekonomski mjera predstavio Koncept brzih prodora u sektorima poljoprivrede i ribarstva vrijedan 89,4 mil. eura.

U okviru kratkoročnih mjera podrške poljoprivredi kreirana je podrška za reprogramiranje postojećih kredita kod IRF-a i poslovnih banaka, uvođenjem grejs perioda do 12 mjeseci, uz subvenciju kamata u punom iznosu u tom periodu.

– Zadržavajući orjentaciju podrške prema malim porodičnim gazdinstvima, rastu njihove konkurentnosti i očuvanju njihove održivosti Konceptom je predviđeno generisanje velikih pokretača u ključnim sektorima koji će doprinijeti brzoj, mjerljivoj i sigurnoj supstituciji uvoza. Ti veliki sektorski generatori će istovremeno biti pokretači široke kooperantske mreže malih gazdinstava koji će dobiti sigurnost nabavke potrebnih repromaterijala, stručnu logistiku i sigurnost plasmana proizvoda – kazao je Simović.

– Otvoriće se brojna nova kvalitetna i sigurna radna mjesta. Obezbijediće se rast konkurentnosti predmetnih sektora kroz integrisanje domaće primarne proizvodnje i prerade, što će gotovim proizvodima dati dodatni kvalitet, bolju tržišnu prepoznatljivost i cijenu više. Pored garantovanog kvaliteta i obezbijeđenog kontinuiteta kratki lanci snabdijevanja daće poseban imidž turističkoj ponudi i ponudi u svim maloprodajnim objektima. Ovako organizovani proizvodni pogoni velikog kapaciteta predstavljali bi svojevrstan novi model robnih rezervi Crne Gore u određenoj grupi važnih proizvoda, zasnovan na tržišnim principima. Zadatak novog pristupa je da obezbijedi veći stepen inovativnosti. Sektor inovacija treba da iskorači iz okvira samo akademskog i treba da pokaže svoju praktičnost, kroz uključenost u konkretne projekte. Novi projekti će pored oslonca na raspoložive prirodne resurse, ljudske kapacitete, tradiciju, biti oslonjeni na postojeće prerađivačke kapacitete, kao i na Luku Bar – ključnu komparativnu prednost Crne Gore. preko koje ćemo obezbijediti sigurniju, cjenovno i kvalitativno konkurentnu nabavku ključnih inputa za proizvodnju. Imajući sve to u vidu u ovom Vladinom Trećem paketu kreiram je Koncept brzih prodora u sektorima poljoprivrede i ribarstva.

Kako je najavio, ovim konceptom definisani su pravci brzih razvojnih prodora vrijednosti investicija oko 85 miliona eura, koji će se obezbijediti supstituciju uvoza od preko 94 miliona eura.

Koncept brzih prodora u oblastima poljoprivrede i ribarstva podrazumijeva konkretne projekte u oblastima proizvodnje mesa, ribe, povrća, voća, brašna i ulja.

Za realizaciju ovih investicija predviđene su posebne kreditne linije za podršku agro-industriji i proizvodnji hrane, pod povoljnih uslovima i sa subvencijom kamate tokom grejs perioda.Đ

Fokus na IT sektoru

Ministarka nauke dr Sanja Damjanović je tokom svog izlaganja predstavila novi podsticajni zakonodavni okvir za inovacije i tehnološki razvoj čije predloge je usvojila Vlada Crne Gore.

Ovim zakonima, kako je saopšteno iz Vlade, Crna Gora otvara nove mogućnosti – širok spektar olakšica i podsticaja za razvoj inovativne privrede i startap kompanija, nudi iste uslove za domaće i inostrane kompanije a samim tim postaje i atraktivna destinacija za tehnološko preduzetništvo i testiranje novih tehnologija.

Tokom konferencije ministarka je posebno ukazala na mjere trećeg paketa koje se odnose na jačanje IT privrede, a koje podrazumijevaju finansijski paket od 30 miliona eura za period 2020-2024 i to u direktnom partnerstvu Vlade Crne Gore i domaćeg privrednog sektora uz učešće stranih direktnih investicija:

1. Uspostavljanje Crnogorskog strateškog IT klastera – 300.000 eura

2. Uspostavljanje Centra za podršku elektronskoj trgovini (eCommerce) – 150.000 eura

3. Uvođenje globalnih onlajn sistema plaćanja u Crnoj Gori

4. Uspostavljanje Inovacionog centra sa tehnologijama virtuelne i proširene stvarnosti 25.5 miliona eura

5. Inovacije u javnom sektoru – 339.000 eura

6. Kontinuirana podrška inovativnim startapovima – 500.000 eura

Mjere imaju za cilj da IT sektor postane nova jaka privredna grana, sa visokim izvoznim potencijalom; IT privreda i digitalizacija postanu katalizatori razvoja inovativne privrede koja će osnažiti naše tradicionalno jake privredne grane (energetiku, turizam i poljoprivredu) i koja će biti u funkciji digitalne transformacije Crne Gore.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6591 pregleda