Spajić smjenjuje 16 direktora socijalnih ustanova

    2 meseca pre 952 pregleda Izvor: dan.co.me

Zavod za zapošljavanje objavio je 16 konkursa za izbor direktora ustanova socijalne i dječje zaštite, koje su pod ingerencijom Ministarstva rada i socijalnog staranja, na čijem je čelu Milojko Spajić.

Najviše je poziva za čelnike centara za socijalni rad.

U periodu od 11. do 15. oktobra raspisani su konkursi za direktore Centra za socijalni rad opština Pljevlja i Žabljak, Centra za spocijalni rad Nikšić, Plužine i Šavnik, Centra za socijalni rad Bar i Ulcinj, Centra za socijalni rad Glavni grad Podgorica, Tuzi i gradske opštine Golubovci, Centra za socijalni rad Plav, Centra za socijalni rad Kotor, Tivat i Budva, Centra za socijalni rad Berane, Andrijevica i Petnjica, Centra za socijalni rad Danilovgrad, Centra za socijalni rad Bijelo Polje, Centra za socijalni rad Mojkovac i Kolašin, a čeka se poziv za nove direktore centara Cetinje i Rožaje.

Za direktora centra u Rožajama konkurs je raspisivan dva puta, ali su oba poništena.

Takođe, raspisani su i oglasi i za direktore domova starih u Podgorici, Nikšiću i Pljevljima, te Centra za djecu i mlade Ljubović, Zavoda Komanski most i socijalnog odmarališta Lovćen Bečići.

Konkursima se navodi da je period na koji se traže direktori četiri godine, te da se uz prijavu dostavljaju uvjerenje o državljanstvu Crne Gore, izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, diploma ili uvjerenje o završenom obrazovanju, o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, a potvrda o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavnom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti.

– Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe, ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata– navodi se, između ostalog, u konkursima na sajtu ZZZ.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Janko Odović ranije je najavio da će, u skladu sa izmjenama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, do kraja godine biti završene sve procedure koje se tiču izbora novih direktora u svim centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne zaštite.

Naveo je i da se prije raspisivanja konkursa mora tražiti tumačenje od Skupštine ili Ministarstva ekonomskog razvoja od kada tačno teku rokovi za promjene sistematizacija u ustanovama socijalne zaštite, jer u zakonu stoji da će se to uraditi u roku od 60 dana od njegovog usvajanja, a sam akt se primjenjuje od oktobra tekuće godine.

Odović je ranije kazao da je zakonska obaveza da se raspišu konkursi za direktore.

– Skupština je donijela zakon po kojem smo mi obavezni da donesemo sistematizacije i raspišemo konkurse za direktore ustanova. U važećem zakonu stoji da će se u roku od 60 dana raspisati konkursi, ali na kraju zakona stoji da primjena počinje od oktobra i moramo da tražimo tumačenje Skupštine ili Ministarstva ekonomskog razvoja da li rok teče od oktobra ili od usvajanja zakona. U svakom slučaju, do kraja godine ćemo imati izvršen izbor u svim centrima i ostalim ustanovama socijalne zaštite – objasnio je ranije Odović.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 30991 pregleda

Divljak u gradu (VIDEO)

7. januara 2020. 13227 pregleda

Udes na Gukama

27. oktobra 2019. 12586 pregleda

Umro Živorad Bojović

22. jula 2020. 12095 pregleda

TRAGEDIJA na mostu na Đurđevića Tari

27. jula 2021. 12053 pregleda

Pronađena lična karta

13. marta 2020. 11375 pregleda

Japanske propalice

9. marta 2020. 10767 pregleda

Pronađena lična karta

27. aprila 2020. 10636 pregleda

Danas isplata materijalnih davanja

16. septembra 2020. 9131 pregleda
%d bloggers like this: