SPOMEN-BISTA DANILA JAUKOVIĆA

    1 mesec pre 267 pregleda Izvor: PV Informer

U vojnoj kasarni u Pljevljima „Vladimir Knežević Volođa”, u spomen sobi, postavljena je bista narodnom heroju Danilu Jaukoviću 22. XII 1987. godine.

Autor biste je Dušan Subotić, vajar iz Beograda.

Danilo Jauković, rođen 1918, Bukovica, Šavnik. Gimnaziju završio u Pljevljima i Nikšiću, studirao prava u Beogradu. Pripadao naprednom studentskom pokretu. Član SKOJ-a od 1937, a član KPJ od 1940. Prije rata sekretar Sreskog komiteta KPJ Sjenica i član partijske organizacije u Pljevljima. U NOB-u od jula 1941. Jedan od istaknutih organizatora ustanka u pljevaljskom srezu. Učestvovao u Pljevaljskoj bici 1. decembra 1941. godine kao borac-bombaš. Zamjenik političkog komesara Drugog udarnog bataljona Pljevaljskog NOP odreda 1942. Od 5. juna 1942. politički komesar Petog bataljona Treće proleterske sandžačke brigade. Svojom hrabrošću, izdržljivošću i snalažljivošću istakao se u više bitaka. Nekoliko puta teže ranjen. Od 21. avgusta 1944. Prvi komantant Pete sandžačke NOU brigade. General-potpukovnik JNA. Komandant Vojnog područja Titograd. Objavio veliki broj naučnih i publicističkih radova iz istorije NOR-a i vojne teorije. Za narodnog heroja proglašen 13. marta 1945. Umro 9. jula 1977. godine.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6813 pregleda