SPOMENIK TREĆOJ PROLETERSKOJ SANDŽAČKOJ NARODNOOSLOBODILAČKOJ UDARNOJ BRIGADI U VRULJI

    4 meseca pre 376 pregleda Izvor: PV Informer

U Vrulji je 1952. godine otkrivena spomen-piramida posvećena III proleterskoj sandžačkoj udarnoj brigadi, koja je formirana 5. juna 1942. godine u rejonu Šćepan Polja u čijem sastavu je bio I zlatarski, II pljevaljski, III mileševski, IV bjelopoljski i V pljevaljski bataljon. U štabu brigade bili su: komandant Vladimir Knežević Volođa, politički komesar Velimir Jakić, zamjenik komandanta Mile Peruničić, zamjenik političkog komesara Rifat Burdžović Tršo i Vojo Leković.

Na dan formiranja brigada je imala 240 članova KPJ i 61 kandidata za člana KPJ, a ostali borci su bili većinom članovi SKOJ-a.

Jedinice od kojih je formirana brigada krenule su upravo iz Maoča u Bosansku krajinu i pronijele slavu širom Jugoslavije, pa je zbog toga u tom mjestu podignut spomenik.

Brigada je bila pod neposrednom komandom Vrhovnog štaba NOP i DVJ, u sastavu Prve i Druge proleterske divizije, Treće i Trideset sedme udarne divizije.

U sastavu Udarne grupe proleterskih brigada Vrhovnog štaba, brigada se uspješno borila za oslobođenje: Bradine, Ivan-Sedla, Prozora, Livna, Šujica, Kupresa, Mrkonjić-Grada, Jajca, Kotor Varoši, Banja Luke i dr. učestvovala je u najvećim bitkama na Neretvi, Drini i Sutjesci. Učestvovala je u borbama za oslobođenje Crne Gore, Srbije i Istočne Bosne. Ispisala je istorijske stranice u jačanju bratstva i jedinstva Srba, Crnogoraca, Muslimana, Hrvata i drugih naroda. Njeni borci, istakao je Josip Broz Tito, ispoljili su hrabrost, izdržljivost, visoku svijest i odanost ciljevima revolucije.

Treća proleterska brigada dala je dvadeset narodnih heroja, među kojima su: Rifat Burdžović Tršo, Vladimir Knežević Volođa, Velimir Jakić, Tomaš Žižić, Momir Pucarević, Gojko Drulović, Jezdimir Lović, Milosav Stiković, Danilo Jauković, Živko Džuver i drugi. Odlikovana je Ordenom narodnog heroja, Ordenom bratstva i jedinstva i Ordenom narodnog oslobođenja.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6961 pregleda