Spor Vektre Jakić i Uprave za šume ponovo pred Privrednim sudom

    1 godina pre 420 pregleda Izvor: Pobjeda

Vijeće sudija Apelacionog suda Rama Strikovića, Ane Vuković i Danijele Vukčević vratilo je Privrednom sudu na ponovno suđenje postupak po tužbi Vektre Jakić protiv Uprave za šume vrijedan četiri miliona eura.

Spor je proistekao iz različitog tumačenja ugovora koji se odnosi na koncesione naknade, jer Vektru Jakić, kako navode u tužbi, Uprava nije, u skladu sa zaključkom Vlade, oslobodila plaćanja posebne naknade od 22 odsto. Tvrde da im je koncesiona naknada neosnovano obračunavana u periodu od 2009. do 2020, dok iz države spore da su uopšte plaćali naknadu.

Prvostepenom presudom odbijeni su zahtjevi da sud utvrdi da UZŠ nema pravo da od Vektre potražuje 2,24 miliona eura po tom osnovu, da ih razduži duga za posebnu naknadu od tri miliona eura sa uračunatom kamatom, te da im vrati 30 hiljada eura koje su već platili po tom osnovu. Utvrđeno je da UZŠ od Vektre nije potraživala posebnu naknadu, zbog čega su njihovi zahtjevi odbijeni.

Apelacioni sud takav zaključak nije mogao prihvatiti, navodeći da sud nije vodio računa o postupku koji je država pokrenula protiv Vektre za naplatu koncesione naknade od devet miliona eura sa kamatama, imajući u vidu da se zasniva na istom ugovoru iz 2007. godine. Smatraju da se o ova dva spora mora odlučiti jednom presudom.

– U načelu nema smetnji da se o samostalnim tužbama odlučuje u posebnim parnicama, ali samo pod uslovom da se tužbeni zahtjevi međusobno ne isključuju. Međutim, ovdje se isključuju, jer su u koneksnoj vezi, tako da se o tužbenom zahtjevu u parnici po tužbi države za naplatu koncesije i zahtjevu po tužbi Vektre Jakić, koji bi imao karakter protivtužbenog zahtjeva, mora odlučiti istovremeno – ocijenile su sudije Apelacionog suda.

Privrednom sudu je naloženo da o oba tužbena zahtjeva odluči istovremeno, nakon što raspravi sve sporne činjenice i okolnosti iz obje tužbe.

Vektru Jakić osnovala je Vektra Montenegro koja je kupila imovinu korporacije Jakić AD Pljevlja u stečaju za 1,6 miliona eura. Ugovor za davanje šuma na korišćenje na 30 godina sa državom je potpisan 2007. godine, iz kog su proizišli brojni sporovi. Postupak oko uvođenja stečaja po zahtjevu Uprave prihoda i carina prekinut je još u februaru, kada su iz Vektre tražili izuzeće sutkinje Danijele Vukčević, koja je kasnije prešla u Apelacioni sud. Od tada se i dalje čeka da postupak bude nastavljen kod nekog drugog sudije. UPIC traži stečaj zbog 7,4 miliona eura duga za poreze i koncesije.