EXIT

Struja nestajala 36 hiljada puta

  • 5 mjeseci pre
  • 116 pregleda
  • Izvor: Dan

2018. godini do prekida napajanja električnom energijom u distributivnom i prenosnom sistemu došlo je tačno 36.374 puta, pokazuju podaci Regulatorne agencije za energetiku (RAE). Od toga je do prekida u prenosnom sistemu došlo 155 puta, a u distributivnom 36.219. Neplaniranih prekida bilo je 30.920, a planiranih 5.454.

Kada su u pitanju prekidi u distributnivnom sistemu, njih je bilo 36.219, od čega je planiranih bilo 5.426, a neplaniranih 30.793 na sva tri naponska nivoa. Od toga je viša sila bila uzrok prekida u napajanju u 2.263 slučaja. Treća lica su bila uzrok prekida u 628 slučajeve, od čega je 429 puta prekid bio neplaniran. Lani je čest slučaj bio, prilikom rekonstrukcije bulevara u Donjoj Gorici u Podgorici, da je struja nestajala zbog greške izvođača radova koji je prekidao kablove. Tako su izvještavali iz CEDIS-a.

CGES je „krivac” za 1.049 prekida, od čega je 785 neplaniranih, a 264 su planirana. CEDIS, kao operator distributivnog sistema „kriv” je za 32.279 prekida u napajanju električnom energijom. Od toga je 27.316 prekida bilo neplanirano, a 4.963 planirano, pokazuju podaci regulatora.

Najviše prekida u napajanju bilo je u sjevernom regionu i to u regionu 7 kojem pripadaju Pljevlja, Šavnik i Žabljak. Odmah iza njih je region 3 kojem pripadaju Berane, Petnjica, Rožaje, Andrijevica, Gusinje i Plav.

Kada je u pitanju prenosni sistem i broj prekida od 155, RAE je dodatno analizirala i trajanje prekida, kao i neisporučenu električnu energiju.

– Uzimajući u obzir količinu prenesene električne energije za potrebe domaće potrošnje, isključujući gubitke u prenosnom sistemu i broj sati u godini od 8.760 časova, prosječno trajanje prekida je proračunato u skladu sa pravilima, i za 2018. godinu iznosi 3,15 sati, odnosno 189 minuta. Navedeni podatak pokazuje da je raspoloživost prenosnog sistema tokom godine bila 99,96 odsto – piše u izvještaju RAE.

Regulator je sproveo vanrednu kontrolu nakon neplaniranog prekida u napajanju TS 110/10 kV Podgorica 4, koji se dogodio 14. novembra 2018. godine, kojim je bio pogođen značajan dio konzuma na teritoriji glavnog grada. Ponovno napajanje je uspostavljeno nakon 12 sati, a efekat ovog prekida se procjenjuje na 296.294 megavat-sata neisporučene električne energije.

– Imajući u vidu da je vrijednost ukupno neisporučene električne energije u toku 2018. godine 1.173,887 megavat-sati, efekat predmetnog prekida u napajanju je srazmjeran jednoj četvrtini efekta svih prekida u napajanju koji su se dogodili u 2018. godini usljed nedostupnosti prenosnog sistema. Upravo ova činjenica potvrđuje opravdanost investicije čija je realizacija u toku, a koja se odnosi na obezbjeđivanje dvostranog napajanja TS 110/10 kV Podgorica 4. CGES je ovu investiciju predviđao još investicionim planovima iz 2012. godine, ali je u njenoj realizaciji došlo do kašnjenja. Kao glavni razlog kašnjenja u realizaciji navedeno je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, što, prema izvještajima operatora sistema, ne predstavlja izolovani slučaj – naveli su iz RAE.

U korist kupaca riješeno 4.045 prigovora

Elektroprivredi je lani dostavljeno 6.498 prigovora, od čega je u korist kupaca riješeno 4.045, dok su 2.444 bila neosnovana. Najviše žalbi je bilo na račun neočitanog stanja – 2.291, od čega je samo 38 bilo neosnovano.

Na visinu računa su se žalila 1.753 potrošača i u korist kupaca je riješeno 448 žalbi, što je četvrtina podnesenih. Zbog prečitanog stanja je podneseno 886 prigovora i 694 su riješena u korist kupca. Na reklamaciju uplata podneseno je 439 prigovora i samo je sedam bilo neosnovano. Zbog neispravnosti brojila podneseno je 989 prigovora, a u korist kupca je riješeno samo 129.

Zbog neizmirivanja obaveza po osnovu računa za utrošenu struju EPCG je izdala 27.341 nalog CEDIS-u za obustavu isporuke struje, što je za preko pet hiljada više nego u 2017. godini.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.