Sud ćuti 16 mjeseci o Jelićevom angažmanu u Prvoj banci

  • 9 mjeseci pre
  • 188 pregleda
  • Izvor: vijesti.me

Upravni sud se više od godinu nije izjasnio da li je Agencija za sprečavanje korupcije pravilno tumačila Zakon o sprečavanju korupcije kada je utvrdila da je član Senata Državne revizorske institucije (DRI) Zoran Jelić imao pravo da istovremeno radi u tom tijelu i u Prvoj banci.

Jelić je, prema ranijoj inicijativi koju je Agenciji dostavila organizacija Institut Alternativa (IA), tokom 2017. bio član Senata DRI, ali i član Odbora za reviziju Prve banke. 

Za taj honorarni angažman u banci, čiji je većinski vlasnik Aco Đukanović, brat predsjednika Mila Đukanovića, inkasirao je skoro 6.000 eura.

Agencija je tada odgovorila Institutu Alternativa kako je ovdje riječ o ”naučnoj, nastavnoj, umjetničkoj, sportskoj” djelatnosti iz člana 9 Zakona o sprečavanju korupcije, te da javni funkcioner ima pravo da obavlja te djelatnosti i da po osnovu toga ostvaruje prihode i uredno ih prijavi.

IA se žalio Upravnom sudu, koji ni nakon 16 mjeseci nije donio odluku.

Upravni sud
Odluke nema ni nakon 14 mjeseci – Upravni sud(Foto: Boris Pejović)

“Tužba od strane Instituta Alternativa podnijeta ovom sudu 29. 4. 2018. godine pod poslovnom oznakom br.3141/18. Za ovaj spor nema zakonske odrednice hitnog rješavanja, pri čemu se mora imati u vidu i činjenica da je priliv predmeta u Upravnom sudu vrlo intenzivan (samo u prošloj godini Upravnom sudu je predato 9.112 tužbi a u prvoj polovini ove godine 3.466 tužbi). I pored uvažavanja dimenzije zainteresovane javnosti za rješavanje predmetnog spora, vodi se računa o pravilu rješavanja po redosljedu prispjeća tužbi u sud, kako je to propisano Sudskim poslovnikom kao i to, da za rješavanje predmetne tužbe nije predata niti jedna obrazložena urgencija tužioca za ubrzavanje odlučivanja po predmetnoj tužbi. Iz svih navedenih razloga jasno se da zaključiti o objektivnim okolnostima koje su prouzrokovale to da predmet nije riješen zaključno sa današnjim danom”, odgovoreno je “Vijestima” iz Upravnog suda. 

Iz IA za “Vijesti” ističu da postupanje suda “ne ide u prilog ispunjenju obećanja iz Strategije reforme javne uprave da će se prosječno trajanje upravnog spora skratiti na pet mjeseci do 2017, a na četiri mjeseca do 2020. godine”.

Podsjetili su i na to da se, u obrazloženju svoje odluke da Jelić ne krši Zakon, Agencija nije odredila prema navodima iz njihovog zahtjeva za ispitivanje postojanja sukoba interesa koji ukazuju na to da je u slučaju obavljanja funkcije člana Odbora za reviziju Prve banke, imajući u vidu opis poslova i nadležnosti, kao i iznos i karakter honorara koji je taj funkcioner primio po osnovu privatnog angažmana, nesporno riječ o obavljanju profesionalne djelatnosti, koju zabranjuje Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji.

“Umjesto toga, Agencija eksplicitno tvrdi kako je ovdje riječ o ‘naučnoj, nastavnoj, umjetničkoj, sportskoj’ djelatnosti iz člana 9 Zakona o sprečavanju korupcije, te da javni funkcioner ima pravo da obavlja ove djelatnosti i da po osnovu te djelatnosti ostvaruje prihode i uredno ih prijavi. Smatramo da je u tom smislu obrazloženje Agencije nepotpuno, a tvrdimo da je nezakonito jer je prema Registru djelatnosti (6419 – ostalo monetarno posredovanje) i odredbama niza propisa koji definišu sadržaj navedenih djelatnosti jasno da se Prva banka ne bavi naučnom, sportskom, umjetničkom niti kulturnom djelatnošću. Takođe, jasne odredbe Zakona o bankama u pogledu nadležnosti Odbora za reviziju ukazuju da ni nadležnost Odbora za reviziju ne spada u sferu navedenih djelatnosti”, poručuju iz IA.

Ističu i da šesnaestomjesečnim ćutanjem, koje prevazilazi sve zakonske rokove, Upravni sud prećutno odobrava takve angažmane i pridružuje se ohrabrivanju nezakonite prakse.

“Ovdje treba posebno naglasiti da je funkcija člana Senata Državne revizorske institucije, za razliku od mnogih drugih javnih funkcija, naročito zaštićena i privilegovana, jer je doživotna, a za nju predviđena zarada u visini zarade sudije Ustavnog suda.

U tom smislu je zakonodavac člana Senata DRI stavio u red najviših državnih funkcionera. Dodatno, Državna revizorska institucija je ustavna institucija koja vrši reviziju svih drugih institucija i organa, pa je samim tim dužna da u svom radu i ponašanju svojih članova Senata i zaposlenih pokaže jednak ili čak i viši stepen integriteta od drugih organa, tijela i institucija.

Agencija je Odluku donijela po našem Zahtjevu za pokretanje postupka za utvrđivanje povrede Zakona o sprečavanju korupcije u dijelu potpunosti i tačnosti podataka iz izvještaja o prihodima i imovini i za utvrđivanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija od 12. i 19. marta 2018. godine”.

Otvoren poziv i ostalim da potraže privatne aranžmane

Iz IA upozoravaju i da odlukom, kojom se utvrđuje da obavljanje djelatnosti i funkcije člana Odbora za reviziju poslovne banke nije suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije, Agencija šalje otvoreni poziv drugim članovima Senata DRI. 

“Ali i drugim javnim funkcionerima da ostvare takvu vrstu angažmana, čime se dovode u pitanje ne samo jasne odredbe Zakona o sprečavanju korupcije, već i širi društveni ciljevi donošenja i primjene navedenog zakona, antikorupcijskih politika i politika integriteta”.

Prijavio platu od oko 1.600 eura

Jelić je početkom septembra Agenciji dostavio vanredni izvještaj o imovini i prihodima u kojem je prijavio da mu je tokom jula DRI isplatila blizu 13.000 eura.

Taj novac prikazan je kao “dodatni prihod”, iako nije naznačeno pod kojim je okolnostima i za šta isplaćen.

U izvještaju za 2018. godinu, Jelić je saopštio da je zaradio skoro 22.000 eura.

Njegova prosječna plata u DRI je iznosila 1.600 eura, a kao konsultant u firmi “Kraft NTT” zaradio je 600.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.