Sudbina SC „ADA“ u rukama Vlade Crne Gore

    2 meseca pre 791 pregleda Izvor: PV Informer

Prema mišljenju vrha opštinskog rukovodstva u Pljevljima nadležni državni organi u čijem većinskom vlasništvu je sportska dvorana u Pljevljima su dužni da u saradnji sa opštinom Pljevlja kao manjinskim akcionarom, počnu što prije rješavanje tešku finansijsku situaciju u SC „ADA“ u Pljevljima.

Iz opštinskog rukovodstva smatraju da nadležni državni organi treba da riješe pitanje nagomilanog poreza, a da opština Pljevlja preuzme otplatu duga koje sportski centar ima prema komunalnim preduzećima. Opština Pljevlja nema zakonsku mogućnost da rješava pitanje nagomilanog poreskog duga.

Takođe smatraju da državni organi treba da iznađu modalitet po kome bi sportska dvorana postala vlasništvo opštine Pljevlja, kojoj bi se posle toga kroz planiranje lokalnog budžeta omogućilo finansiranje.

Sastanak između čelnih ljudi opštine sa predsjednikom vlade i resornim ministrom za finansije bi svakako doprinio da se iznađu potrebni modaliteti za rješavanje problema.

Krajnja varijanta je pokretanje stečaja u ovom sportskom kolektivu. Ono što je sigurno je da svako odlaganje rješenja produbljuje krizu i povećava gubitke u SC“ADA“.