Transport preminulih u dijelu gradskog groblja „Ravni“ za pripadnike islama, nemoguć zbog oštećenog asvalta

    2 meseca pre 718 pregleda Izvor: PV Informer
REDAKCIJA –

Prije nekoliko godina zbog popunjenosti dijela gradskog groblja „Ravni“ za pripadnike islama, obezbjeđeno je dodatno zemljište u gornjoj zoni groblja,na strmom i šumovitom dijelu groblja. Uslovi za sahranjivanje na kamenitom terenu i sam prilaz pogrebnog vozila na ovaj dio groblja je od početka korišćenja bio veoma zahtjevan, posebno u zimskim uslovima. Uz to je za radnike preduzeća izuzetno zahtjevno kopanje grobnih mjesta na krševitom terenu.

Po riječima nadležnih u lokalnom preduzeću „Komunalne usluge“ u 2022.godini je do kraja jula ukupno preminulo 119 građana, prema evidenciji preduzeća u kome se evidentira ukupan broj sahranjenih i broj korisnika kapele. Nije evidentiran broj preminulih građana koji ne koriste usluge preduzeća Komunalne usluge, a sahranjuju se po selima.

U poslednje vrijeme zbog deformacije asvaltne površine nije moguće pogrebnim vozilom dopremiti preminulog do pogrebnog mjesta u gornjoj zoni groblja, jer je asvalt deformisan i u veoma lošem stanju.Na uzdignutom dijelu asvalta primjetni su tragovi struganja kartera motora vozila.

Iz Mešihata islamske zajednice Pljevlja je dobijena informacija da se dio ove asvaltne površine ne koristi, već se koristi srednji put, a preminuli nosi na rukama uz strmu stranu između postojećih grobova, do grobnog mjesta predviđenog za sahranu preminulog.

Redakcija portala je kontaktirala nadležne u Komunalnim uslugama i dobila informaciju da će zatražiti intervenciju opštinskog sekretarijata za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode da bi se sanirala oštećena asvaltna površina. Sam asvalt prilikom ugradnje je postavljen na nedovoljno tamponiranu podlogu i bio je neodgovarajuće debljine, što je ubrzalo propadanje.

Iz preduzeća navode da je u ovoj godini dva puta vršeno košenje trave u okviru gradskog groblja i da se do kraja godine planira ugradnja nove klizne kapije na ulazu u groblje. Evidentno je da se groblje redovno održava. Radnici koji su trenutno radili u groblju navode da im se plate redovno izmiruju.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.


PV Informer
%d bloggers like this: