Tužilaštvo i Uprava carina traže ilegalnu štampariju lažnih akciznih markica

  • 2 mjeseca pre
  • 244 pregleda
  • Izvor: cdm.me

Uprava policije i tužilaštvo provjeravaju ko u Crnoj Gori posjeduje ilegalnu štampariju za štampanje lažnih akciznih markica. To se može zaključiti na osnovu podataka iz Izvještaja o aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije sa predlogom mjera za suzbijanje sive ekonomije. Radi se o izvještaju koji tretira period realizovanih aktivnosti tokom 2018. godine i od januara do septembra 2019. godine, piše Dan.

“Tokom kontrole jednog maloprodajnog objekta u Budvi otkrivene su akcizne markice za koje je provjerom”, vještačenjem kod štamparije Obod Cetinje potvrđena sumnja da su one falsifikovane. Obaviješteni su Uprava policije i nadležno tužilaštvo radi preduzimanja istražnih radnji u cilju otkrivanja obima ove zloupotrebe i eventualnog pronalaženja „štamparije” u kojoj su izrađene akcizne markice piše u dijelu izvještaja o aktivnostima Uprave carina vezanim za suzbijanje sive ekonomije. Nije objašnjeno na kakvim proizvodima su uočene lažne akcizne markice.

Dan je tragom tih informacija poslao pitanja Upravi carina i nadležnom osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, međutim, u odgovorima nije otkriveno ni kada su tačno policija i tužilaštvo obaviješteni o postojanju falsifikovanih akciznih markica, ali ni detalji o preduzetim istražnim radnjama. Iz Uprave carina kratko je odgovoreno: “Navedeni predmet se nalazi u radu kod drugih nadležnih državnih organa, te o istom ne možemo davati podatke”.

“Dežurni tužilac obaviješten je o navedenom od strane službenika UP CB Budva i naložio je preduzimanje određenih radnji, kako bi se utvrdilo da li u postupanju bilo kog lica ima elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Radi zaštite od objelodanjivanja podataka koji se odnose na sadržinu preduzetih radnji u pretkrivičnom postupku i dokaza prikupljenih izviđajem, nijesmo u mogućnosti da odgovorimo na pitanja koje su radnje preduzete, te o sadržini prikupljenih dokaza”, piše u odgovoru kotorskog Osnovnog državnog tužilaštva.

U Izvještaju o aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije sa predlogom mjera za suzbijanje sive ekonomije piše, između ostalog, i da je Uprava carina intenzivno radila na jačanju regionalne i međunarodne carinske saradnje u oblasti bezbjednosti u cilju efikasne borbe protiv nelegalne trgovine brza razmjena obavještajnih informacijau oblasti kretanja robe, najava i evidentiranja sumnjivih pošiljki ili lica i blagovremenog otkrivanja nezakonitosti u prometu robe.

“U izvještajnom periodu razmijenjene su 34 informacije na nacionalnom nivou sa tuži l aštvom, Upravom policije i ostalim organima za sprovođenje zakona, od čega jedno obavještenje nadležnom Osnovnim državnom tužilaštvu o postojanju sumnje da je počinjeno krivično djelo, tri informacije Specijalnom držvanom tužilaštvu zbog osnovane sumnje da se radi o carinskoj prevari i jedna informacija Upravi policije”, piše u izvještaju.

Razmijenili 80 informacija

Uprava carina intenzivno sarađuje i razmjenjuje informacije sa partnerskim službama, kao i sa međunarodnim organizacijama i institucijama, kao što su OLAF i Interpol.

U izvještajnom periodu ostvarena je saradnja sa OLAF-om, preko AFIS sistema kojem Uprava carina ima pristup do nivoa zemlje kandidata, sa kojim je razmijenjeno 80 informacija. Uprava carina je učestvovala na godišnjoj Konferenciji OLAF-a koja je održana u periodu od 9. do 12. septembra. 2019. godine u Zagrebu piše, između ostalog, u Izvještaju o aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije sa predlogom mjera za suzbijanje sive ekonomije.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.