Tvrde da je zamrzavanje minimalnih penzija privremeno

    1 sedmica pre 360 pregleda Izvor: pobjeda.me

Podnosilac inicijative Milan Gajović je istakao da je dvogodišnje zamrzavanje najnižih penzija, predviđeno izmjenama zakona, korisnike tih penzija dovelo u neravnopravan položaj u odnosu na ostale penzionere, što je protivno članu 17 stav 2 Ustava koji propisuje jednakost svih pred zakonom. Gajović je takođe naveo da ova odredba nije u skladu sa članom 8 stav 1 Ustava koji zabranjuje svaku neposrednu ili posrednu diskriminaciju

Ministarstvo rada i socijalnog staranja izrazilo je svoje neslaganje sa inicijativom za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 5 stav 3 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Inicijativu je podnio Milan Gajović iz Podgorice, tvrdeći da osporena odredba narušava osnovna ljudska prava i principe jednakosti, a tiče se vladine odluke da se minimalne penzije neće povećavati sljedeće dvije godine.

Gajović je u svojoj inicijativi naveo da član 58 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje usklađivanje svih penzija na osnovu statističkih podataka o kretanju potrošačkih cijena i prosječnih zarada zaposlenih u Crnoj Gori. Prema njegovim riječima, ovo pravo na usklađivanje treba da imaju svi penzioneri, uključujući i korisnike najnižih penzija. Dalje, Gajović je naglasio da je pravo na najnižu penziju stečeno pravo koje se može ograničiti samo zakonom i u skladu s članom 24 Ustava, koji dopušta ograničenje ljudskih prava samo u mjeri koja je neophodna za ostvarivanje svrhe u demokratskom društvu.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja smatra da osporena odredba nije nesaglasna sa Ustavom. Ističu da privremene mjere, kao što je neusklađivanje najnižih penzija, imaju za cilj stvaranje uslova za zaštitu korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koji se nalaze u specifičnoj situaciji. Ministarstvo zaključuje da nema osnova za prihvatanje inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporene odredbe.

Gajović je istakao da je dvogodišnje zamrzavanje najnižih penzija, predviđeno izmjenama zakona, korisnike tih penzija dovelo u neravnopravan položaj u odnosu na ostale penzionere, što je protivno članu 17 stav 2 Ustava koji propisuje jednakost svih pred zakonom. Gajović je takođe naveo da ova odredba nije u skladu sa članom 8 stav 1 Ustava koji zabranjuje svaku neposrednu ili posrednu diskriminaciju.

U odgovoru na ove tvrdnje, Ministarstvo rada i socijalnog staranja smatra da inicijativa nema osnovu. Prema njihovom mišljenju, osporena odredba člana 5 stav 3 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO, koja propisuje da najniže penzije neće biti usklađivane u 2024. i 2025. godini, nije u suprotnosti s Ustavom.

U Ministarstvu tvrde da Ustav daje zakonodavcu ovlašćenje da uređuje sistem penzijskog i invalidskog osiguranja. To uključuje prava koja se obezbjeđuju u okviru sistema, uslove za njihovo sticanje, način ostvarivanja, krug osiguranika, organ koji odlučuje o pravima, postupak odlučivanja, sistem pravne zaštite, sistem finansiranja i druga pitanja od značaja za ovu oblast.

– Zakonodavac ima pravo da kroz zakon propiše prava i obaveze iz ovog osiguranja, uključujući privremene mjere poput neusklađivanja penzija – kazali su iz Ministarstva.

Prema mišljenju Ministarstva, osporena odredba ne predstavlja povredu odredbi člana 4 i člana 11 stav 1 Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, kao ni povredu načela zabrane diskriminacije i prava građana na jednakost i ravnopravnost. Ministarstvo je naglasilo da su svi korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u istom pravnom statusu, ali da su zbog vanrednih usklađivanja najnižih penzija u proteklom periodu korisnici tih penzija u materijalno različitom položaju u odnosu na ostale korisnike.