U nekoliko gradova nemamo turističkih inspektora, siva ekonomija cvjeta

    2 godine pre 298 pregleda Izvor: Pobjeda

U jeku turističke sezone ugostitelji se žale na buku, plažne barove koji rade bez odobrenja i puštaju preglasnu muziku, nemamo turističke inspektore u Ulcinju, Kolašinu i na Žabljaku. Na pitanja Pobjede, nije dobijen odgovor da li ih ima u Budvi i Baru, a jedino se, po svoj prilici, kontrola dobro obavlja u Herceg Novom. Na zadnjoj sjednici Odbora za turizam Privredne komore iznesen je ovaj problem kao i da komunalni inspektori, u nedostatku turističkih, obavljaju posao, a da je njihovo postavljanje nadležnost lokalnih samouprava.

Zakasnili

Predsjednik Opštine Ulcinj Omer Barjaktari je tada kazao da je njihova lokalna vlast kasno uspostavljena i da nijesu bili spremni za ljetnju sezonu pa nijesu imenovali turističkog inspektora, pa će posao preuzeti komunalci. Međutim, ispostavilo se da ni komunalnih inspektora nema dovoljno, pa ni svoj posao ne mogu da stignu.

Glavna inspektorka za turizam Svetlana Šljivančanin objasnila nam je da Zakon o turizmu i ugostiteljstvu članom 121 razgraničava ovlašćenja, upravne mjere i radnje turističkog inspektora, nadležnog organa lokalne uprave i komunalnog policajca.

– Nedostatak inspektora na lokalnom nivou, koji vrše nadzor u turizmu i ugostiteljstvu se odražava direktno na stanje na terenu, posebno na zastupljenost sive ekonomije. Širok je dijapazon nadležnosti ovih inspekcija, koje im daje ovaj zakon i potrebno je uskladiti broj inspektora sa problemima na terenu, posebno tokom ljetnje sezone. Malo je turističkih inspektora i na državnom i na lokalnom nivou, imajući u vidu da u Crnoj Gori imamo 500 hotela, 268 turističkih agencija, preko 3.200 ugostiteljskih objekata (restorana, kafe barova, picerija…), 504 kupališta, 7.200 registrovanih objekata u oblasti privatnog smještaja, zatim veliki broj raftera, turističkih vodiča, subjekata koji pružaju sportsko rekreativne usluge itd – objasnila je Šljivančanin.

Kako je istakla, turistička inspekcija u Upravi za inspekcijske poslove ima 22 inspektora, koji su raspoređeni u svim gradovima.

– Ovo je mali broj, ali pokušavamo da na najbolji način organizujemo aktivnosti, kako u okviru redovnih nadzora, tako i po inicijativama građana, odnosno gostiju. Misija turističke inspekcije je suzbijanje ,,sive ekonomije“ u svim sferama poslovanja, stvaranje jednog uređenog tržišta i zaštite potrošača, koju ne možemo ostvariti bez ujednačenog i zajedničkog djelovanja na državnom i lokalnom nivou – poručuje Šljivančanin.

Nadzor i problemi

Po njenim riječima rad lokalnih organa direktno utiče na suzbijanje problema u određenoj opštini, kao i na ubiranje lokalnih prihoda, tako da misli da je u interesu svih opština, njihovih predsjednika i menadžmenta da organizuju rad inspekcijske službe koja će vršiti inspekcijski nadzor turističko-ugostiteljske djelatnosti.

– Pored navedenog, inspektori svojim radom indirektno utiču i na kvalitet pružene usluge u turizmu, odnosno na cjelokupan turistički proizvod naše zemlje – smatra naša sagovornica.

Glavna turistička inspektorka, po osnovu opisa poslova određenih sistematizacijom radnih mjesta Uprave za inspekcijske poslove, a vezano za sezonu, vrši poslove koji se odnose na: koordinaciju i organizovanje rada zaposlenih u Odsjeku za turističku inspekciju, daje smjernice, naloge i uputstva za rad inspektorima, prati blagovremenost i zakonitost izvršavanja inspekcijskog nadzora, prati ažurnost evidencije, izvještava i daje informacije o radu ove inspekcije.

– Moje iskustvo sa terena govori da se moraju odrediti prioriteti i urgentnost postupanja u određenim situacijama. Kolege iz komunalne policije i inspekcije imaju velika ovlašćenja, a time velike obaveze i puno posla. Nije lako izvršiti nadzor npr. izdavaoca privatnog smještaja, utvrditi stvarne smještajne kapacitete za iznajmljivanje gostima, imjući u vidu i zakonska i ustavna ograničenja u dijelu ulaska u privatni posjed – kazala je Šljivančanin.

Kako je istakla nije lako suzbiti buku iz ugostiteljskih objekata, koji godinama posluju na istovjetan način, a nemajući adekvatno zakonsko rješenje.

– Podjela nadležnosti između nas i inspekcijskih organa lokalne uprave podrazumijeva: samostalno djelovanje u okvirima svojih ovlašćenja, ali i pružanje pomoći, zajednički nastup i kvalitetno obavljanje inspekcijskog posla. Ističem da mi imamamo odličnu saradnju sa komunalnom inspekcijom i policijom u svim opštinama – poručila je Šljivančanin.