U novembru od strane CETI izvršena kontrolna mjerenja na dimnjaku TE Pljevlja

    7 mjeseci pre 288 pregleda Izvor: PV Informer

Iz Uprave za inspekcijske poslove, odsjek za ekološku inspekciju Rješenjem od 16 .09.2019.godine pravnom licu a.d EPCG- Te Pljevlja je naloženo da preko ovlašćene institucije izvrši emisijsko mjerenje zagađujućih materija na dimnjaku TE Pljevlja u cilju sagledavanja uticaja TE na životnu sredinu i da se rezultati mjerenja uporede sa rezultatima na uređajima Automatske mjerne stanice.

Po saznanjima inspekcije pravno lice d.o.o Centar za ekotoksikološka inspitivanja Crne Gore je završilo sa mjerenjima 23.11.2019.godine ali Ekološka inspekcija u okviru Uprave za inspekcijske poslove još uvijek ne raspolaže sa rezultatima mjerenja.

Treba posjetiti da je Ekološka organizacija “Eco-team” iz Podgorice 30. oktobra 2019. godine zbog povremenih veoma visokih satnih prekoračenja SO2 u vazduhu u oktobru u Pljevljima, podnijela zahtjev Centru za Ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore, za pristup informaciji o mjerenjima emisija iz TE Pljevlja. Iz “CETI” je podnosiocu zahtjeva stigao odgovor: “Postupajući po navedenom zahtjevu obavještavamo podnosioca zahtjeva da DOO “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” Podgorica, u periodu od januara do novembra 2019. godine nije vršio mjerenja emisija iz Termoelektrane Pljevlja”.

CETI je zakonski obavezan da podatke mjerenja od 23 novembra 2019.godine dostavi Upravi za inspekcijske poslove koje je naložilo emisijsko mjerenje zagađujućih materija na dimnjaku TE Pljevlja. Dostavljene podatke Uprava za inspekcijske poslove proslijeđuje Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore. Po dostavljenim podacima javnost će biti upoznata o stepenu zagađujućim materija Te Pljevlja koje utiču na ukupno stanje životne sredine u Pljevljima.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6055 pregleda