U okviru projekta „Misli preventivno – djeluj spremno“ izvršena podjela protiv-požarnih aparata za objekte kolektivnog stanovanja

    3 godine pre 864 pregleda Izvor: PV Informer

NVO „Legalis“ u okviru projekta „Misli preventivno – djeluj spremno“ izvršila je podjelu protiv-požarnih aparata S-6 i S-9 za objekte kolektivnog stanovanja na teritoriji grada.

Podjela protiv-požarnih aparata je samo jedna od aktivnosti u okviru projekta „Misli preventivno – djeluj spremno“ koji NVO „Legalis“ sprovodi u partnerstvu sa NVO „PV Informer“.

Prethodno je kao dio aktivnosti u okviru istog projekta SRK „Lipljen“, koji gazduje vodama na području opštine Pljevlja, uručeno 10 vodootpornih odijela a Službi zaštite i spašavanja je uručen specijalni dron.

Pored ovih, projekat je predviđao i izradu 400 edukativnih brošura o zaštiti i prevenciji od požara u stambenim objektima.

Projekat „Misli preventivno – djeluj spremno“ ima za cilj prevenciju od nastanka novih rizika i smanjenje postojećih, sprečavanje i smanjenje izloženosti i ranjivosti društva rizicima od mogućih katastrofa te povećanje spremnosti za reagovanje u novonastalin rizičnim situacijama.

Projekat je finansiran od Ministrastva unutrašnjih poslova kroz konkurs za raspodjelu sredstava Fonda zaštite i spašavanja za 2020. godinu i traje 6 mjeseci.