U okviru projekta „Misli preventivno – djeluj spremno“ donirana nepromočiva odijela za SRK „Lipljen“

    3 godine pre 1208 pregleda Izvor: PV Informer
REDAKCIJA –

NVO „Legalis“ krajem 2020. godine dobila je 9.480,00 eura za realizaciju projekta „Misli preventivno – djeluj spremno“ na Javnom konkursu za raspodjelu sredstava fonda za zaštitu i spašavanja Ministarstva unutrašnjih poslova.Partner u projektu je NVO „PV Informer“.

Kao dio aktivnosti u okviru projekta „Misli preventivno – djeluj spremno“ koji realizuje NVO „Legalis“ danas je SRK „Lipljen“ koji gazduje vodama na području opštine Pljevlja uručeno 10 vodootpornih odijela za potrebe SRK „Lipljen“.

Po riječima Miloša Ostojića, direktora pljevaljske NVO “Legalis”, projekat „Misli preventivno – djeluj spremno“ ima za cilj prevenciju od nastanka novih rizika i smanjenje postojećih, sprečavanje i smanjenje izloženosti i ranjivosti društva rizicima od mogućih katastrofa te povećanje spremnosti za reagovanje u novonastalin rizičnim situacijama.

Glavne projektne aktivnosti predviđaju izradu 400 edukativnih brošura o zaštiti i prevenciji od požara u stambenim objektima, nabavku 60 protivpožarnih aparata S6 i S9 za 25 stambenih ulaza, nabavku specijalnog drona za Službu zaštite i spašavanja opštine Pljevlja te nabavku 10 vodootpornih odijela za SRK „Lipljen“.

Ratko Pejović predsjednik NVO „PV Informer“ koji je partner na projektu rekao je da NVO čiji je osnivač iako relativno mlada ima iskustva u realizaciji ovakve vrste projekata obzirom da je 2019. godine realizovan projekat „Edukacija mladih o prevenciji i zaštiti od požara“ koji je takođe finansiran iz sredstava Fonda za zaštitu i spašavanja Ministarstva unutrašnjih poslova. Projekat „Misli preventivno – djeluj spremno“ pored cilja prevencije, edukacije i informisanja o mogućim rizicima nastanka požara na stambenim objektima sa akcentom na objekte kolektivnog stanovanja ima i drugu komponentu. Ona se odnosi na nabavku protiv-požarnih aparata za početno gašenje požara na stambenim objektima, nabavku specijalnog drona za potrebe Službe zaštite i spašavanja Opštine Pljevlja i donaciju vodootpornih odijela za potrebe SRK „Lipljen“ kojoj smo danas prisustvovali – zaključio je Pejović.